IM034 Media-action II

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. ak. soch. Tomáš Ruller (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:10–15:45 303
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz rozvíjí schopnosti integrovat znalosti v oblasti akčního a interaktivního umění pro reflexi komplexního uměleckého díla poznáváním různých mediálních strategií tvůrčích přístupů.
Syllabus (in Czech)
  • PROSTOR (vnější prostředí-architektura / mentální dimenze) Robert SMITHSON, Dennis OPPENHEIM, Richard SERRA, Mike HEIZER - LAND ART / intervence Richard LONG, Hamish FULTON, Andy GOLTHWORTHY - LAND ART / participace CHRISTO, Gordon MATTA CLARK, Dan GRAHAM – performing architecture Joseph KOSUTH, On KAWARA, Bernar VENET, William ANASTASI - CONCEPT ART Marina ABRAMOVIČ / ULAY, James Lee BYARS – spirituální dimenze Maya DEREN / Nikolaus LANG / Wolfgang LAIB - mýtus a rituál FIGURA (tělo) – (vnitřní prostor / soukromí a intimita / emocionální dimenze) Chris BURDEN, Vito ACCONCI – male body ORLAN, STELARC – cyber body Valie EXPORT, Carolee SCHNEEMAN, Hannah WILKE – female body Yoko ONO, Shigeko KUBOTA, Charlotte MOORMAN, Yayoi KUSAMA - female FLUXUS s.m. – Gina PANE, Bob FLANAGAN / homo – FRANCO B, Ron ATHEY porn-prostitute – Cossey Fanni TUTTI, Annie SPRINKLE strip-erotic – Elke KYSTUFEK, Tracey EMIN
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k získání zápočtu je minimálně nadpoloviční docházka pro denní a 1/3 pro dálkové studenty + splnění zadaných dílčích úkolů formou odprezentovaného a odevzdaného referátu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2011, Spring 2014.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/IM034