IM099b Videology. Umění pohyblivých obrazů II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Míčová (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21, Pá 5. 4. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21, Pá 3. 5. 10:00–12:40 N21, 14:00–18:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 88/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška představí konstituování a rozvoj videa jako nového uměleckého oboru ve Spojených státech v letech 1968-1980. Představíme si počátky a specifika umění videa. Výklad s ukázkami vychází z kompilace Rewind a obsahuje klasické práce amerického videoartu daného časového období. Materiál bude tematicky rozdělen do jednotlivých kapitol: 1. Video jako záznamové médium performance (Dan Graham, Vito Acconci, William Wegman). 2. Objevování specifik videotechnologií (Nam June Paik, Robert Morris, Shikego Kubota, Woody a Steina Vasulka). 3. Video jako trojrozměrná plastika v čase, světle, zvuku (Bruce Nauman, Peter Campus, Terry Fox, Bill Viola, Gary Hill). 4. Kritika médií jako zboží a spektáklu (Richard Serra, University Community Video, Dara Birnbaum). 5. Nezávislí autoři oslovují televizní diváky (Peter Bull and Alex Gibney, Top Value Television). 5. Projekty decentralizované komunikace (David Corot and Curtis Ratcliff, Peoples Video Theatre, ACTV and George Stoney). 6. Narativní video - blíž k příběhu (Richard Foreman, Artur Ginsberg and Video Free America). 7. Gender-konfrontace (Hermine Freed, Lynda Benglis, Cara Devito). 8. Performance a nástroje videoobrazu (Ernest Gusella, Eric Siegel, Phil Morton). Druhá část přednášky představí práce generačně blízkých českých či slovenských tvůrců. Prezentovat a analyzovat budeme audiovizuální díla některých vybraných výrazných autorů z oborů nových médií a animace na vysokých uměleckých školách (AVU, FaVU, FAMU, VŠUP a dalších.). Studenti by se tak měli, a to na základě úvodního historického exkurzu do problematiky audiovizuálního umění, seznámit se současnými tendencemi (tematickými i technologickými). Nedílnou součástí přednášky bude prezentace početného množství samotných videí a audiovizuálních děl a představení jednotlivých tvůrčích osobností.
Osnova
  • - Počátky videoartu v USA, 1968 - 1980 - První umělecké skupiny ve videoartu - Specifika videoartu - Témata a umělecké proudy ve videoartu - Video performance, aktivistická a komunitní videa - Technologie, formální postupy, experimenty s obrazem a zvukem - Prezentace a instalace videoartu - Divácká percepce a recepce videoartu - Současné tendence v umění pohyblivého obrazu
Literatura
  • Cubitt, Sean. Videography, Video Media As Art And Culture. New York: Routledge, 1993
  • Rush, Michael. New Media In Late 20th Century Art. London: Thames and Hudson, 2003.
  • Rush, Michael. Video Art. London: Thames and Hudson, 2003
  • Cubitt, Sean. Timeshift On Video Culture. New York: Routledge, 1991
Výukové metody
Výuka probíhá blokově.
Metody hodnocení
Esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/IM099b