IM114 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 N21
Předpoklady
Schopnost interpretovat výtvarné dílo v aktuálních kontextech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvent kurzu bude schopen zorientovat se v spleti rozmanitých interpretačních přístupů k výtvarným dílům. Na základě práce s konkrétními texty získá metodologickou výbavu pro vlastní erudovanou a kontextovou interpretaci uměleckého díla.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s aktuálními způsoby interpretace výtvarného díla a naučí se ho smysluplně uchopit a interpretovat.
Osnova
 • Historický nástin paradigmat v umělecké reprezentaci a jejich vliv na interpretační strategie. Pluralita interpretačních přístupů k uměleckým dílům. Meze interpretace. Střet kunsthistorie s estetikou v interpretaci sousoší Láokoón. Alegorická reprezentace středověkých ikon. Perspektiva jako symbolická forma. Velázquezova hra s divákem před obrazem Las Meninas. Manetovy malířské anomálie jako předzvěst modernismu. Interpretace moderních obrazů konce 19. a začátku 20. století.
Literatura
  povinná literatura
 • Winckelmann, Johann, J.: Dějiny umění starověku. Praha 1986.
 • Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha 2004.
 • Foucault, Michel: Manet and the Object of Painting. Londýn 2009.
 • Lessing, Gotthold E.: Hamburská dramaturgie. Láokoón. Stati. Praha 1980.
 • Foucault, Michel: Slova a věci. Praha 2007.
  doporučená literatura
 • Belting, Hans: The Invisible Masterpiece. Londýn 2001.
 • Stratton-Pruitt, Suzanne L (ed.).: Velázquez’s Las Meninas. Cambridge 2003.
 • Nelson, R. – Shiff, R. (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004.
 • Collins, Bradford R. (ed.): 12 Views of Manet’s Bar. New Jersey 1996. Eco, Umberto: Opera aperta. Cambridge, Massachusetts 1996.
Výukové metody
přednáška, prezentace, seminární diskuse
Metody hodnocení
prezentace, závěrečný esej
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/IM114