IM123cv Estetické teorie multimédií II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N21
Předpoklady
NOW ( IM123 Estetické teorie multimédií II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětem cvičení je četba, porozumění a diskuze nad teoretickými texty k historii, teorii a filosofii mediálního umění 20. století.
Osnova
 • Studenti budou číst a diskutovat texty uvedené níže:
 • Pešánek, Zdeněk. Kinetismus : kinetika ve výtvarnictví, barevná hudba. Praha: Česká grafická Unie, 1941. s. 1-20.
 • Neuhaus, Max. Sound art? In Volume: Bed of Sound, P.S.1, New York: Contemporary Art Center, July 2000.
 • Chion, M. – Gorbman, C. Audio-vision: sound on screen. New York: Columbia University Press, c1994. Kap. 1. Projections of Sound on Image (s. 3-24).
 • Sexton, J. (ed.). Music, sound and multimedia: from the live to the virtual. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. Kap. 3. Music in Video Games (s. 51-67).
 • Viola, B. Will there by condominiums in data space? In Multimedia : from Wagner to virtual reality. Edited by William Gibson - Randall Packer - Ken Jordan. New York: W.W. Norton, 2002, s. 315–326.
 • Anderson, L. Coda: Laurie Anderson, „The Language of the Future“. In Multimedia : from Wagner to virtual reality. Edited by William Gibson - Randall Packer - Ken Jordan. New York: W.W. Norton, 2002, s. 399–402.
Literatura
  povinná literatura
 • Umění a nová média. Flašar, Martin - Horáková, Jana - Macek, Petr a kol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. ISBN 978-80-210-5639-8. info
 • FLAŠAROVÁ, Jolana a Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. s. 87-92, 6 s. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4. info
 • CHION, Michel. Audio-vision : sound on screen. Edited by Walter Murch, Translated by Claudia Gorbman. New York: Columbia University Press, 1994. xxvii, 239. ISBN 0231078994. info
Výukové metody
Čtení, porozumění, interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Písemná résumé minimálně 4 textů odevzdaná do Odevzdávárny v ISu do konce semestru. Doporučuje se odevzdávat v průběhu semestru v návaznosti na přednášku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/IM123cv