IM146 contemporary history of void

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:30–14:05 N21
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnou diskusí k tématům vyprázdněnosti kreativního prostoru, jakož i s konstrukcemi dějin prazdna, prázdnoty a ticha v kontextech umění dvacátého a jednadvacátého století.
Syllabus (in Czech)
  • Přednáškový cyklus je věnovaný sondám do problematiky „vyprázdněnosti“ soudobého kreativního prostoru, ale i dějinám prázdna, prázdnoty, ticha, jakožto zdrojům konceptuálních, intelektuálních i estetizujících potencialit.
  • - neposloucháme všechno, ale cokoliv …, nebo už neposloucháme vůbec
  • - není důležité vidět, ale být viděn…
  • - umění (ART) jako součást korporátní kultury
  • - potencialita prázdného plátna
  • - malé dějiny hudební pauzy a ticha
  • - intervence / interakce / interpretace
  • Intervence – je vstup do prostoru – poslechem, zvukem, akcí… Interakce - je poslech prostoru, interakce s prostorem, participace na proměně prostoru, participativní poslech… Intepretace je jeho jiné čtení – nahrávání, interpretování, napodobování, citování ….
Teaching methods
lectures, class discussion,
Assessment methods (in Czech)
závěrečný pohovor k připravenému tématu
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/IM146