IMK002 Proseminář_umění interaktivních médií I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Szűcsová (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 9:00–10:40 N21, Pá 26. 10. 9:00–10:40 N21, Pá 23. 11. 9:00–10:40 N21, Pá 7. 12. 9:00–10:40 N21
Předpoklady
Tento předmět nevyžaduje žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem tohoto kurzu je především získání praktických kompetencí v oblasti psaní akademických textů. Studenti budou uvedeni do problematiky psaní, editace a kritiky textů v souhlasu s nároky, normami a požadavky akademického prostředí. Součástí výuky bude práce s prameny a literaturou a seznámení s možnými metodologickými přístupy k nim.
Osnova
  • Proseminář bude strukturován ve dvou částech:
  • 1. První bude vždy věnována diskusi nad vybranými texty (W. Benjamin: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti; U. Eco - Poetika otevřeného umělecké díla; D. Higgins: Synaesthesia and Intersenses: Intermedia)
  • 2. Předmětem druhé části cvičení bude průprava v základních akademických kompetencích v oblasti metod, zdrojů, cílů, strukturování a formálních náležitostí akademické práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Četba a interpretace základních textů oboru. Získání základních dovedností akademického psaní: zásady kritického myšlení, argumentace, rozvržení práce, metodologie atd.
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je nutné:
a) odevzdat 3 résumé povinných textů do odevzdávárny v ISu před začátkem konání konkrétního prosemináře, tolerance 1 opožděného odevzdání.
b) Dále je nutné do 15. 1. odevzdat do ISu téma + anotaci + bibliografii připravované proseminární práce.
c) Splnit požadovanou docházku (75%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.