IMK47 Kánon umění nových médií. The best of new media art I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc (přednášející)
Mgr. Martina Ivičič (přednášející)
Mgr. Monika Szűcsová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 11:00–12:40 N43, Pá 25. 10. 11:00–12:40 N43, Pá 22. 11. 11:00–12:40 N43, Pá 6. 12. 11:00–12:40 N43
Předpoklady
Studenti budou schopni : Formulovat názory na významná díla mediálního umění; Rozpoznat vlivy, které na zformulování této um. oblasti působily; Interpretovat vybraná mediální díla; Analyzovat díla mediálních umělců s ohledem na jejich místo v rámci mediálního umění a celkovou tvorbu autora; Zhodnotit přínos klíčových děl z historie vztahu umění-technika pro vývoj mediálního umění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 7/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 7/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář seznámí posluchače s významnými nebo charakteristickými díly umění nových médií. V prvním semestru tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměříme především na tvorbu zpětně chápanou jako předchůdci umění nových médií s důrazem na umění 20. století.
Osnova
  • Podzimní semestr Téma: Archeologie nových médií: koncept člověk-stroj v 1. polovině 20.století. Metropolis (F. Lang, 1927), Modern Times (Ch. Chaplin, 1936), Muž s kinoaparátem (D. Vertov, 1929) Téma: Předchůdci umění nových médií, umělecká avantgarda a experimentální film v 60´ Futuristé a zvuk – Marinettiho zvukové koláže, The Last Machine (dokument o počátcích filmu), Experimentální film: DADA cinema, Fluxus Films, Téma: John Cage: Imaginary Landscapes, HPSCHD Téma: Počátky videoartu: Nam June Paik: Lessons from the VideoMaster-DVD, Wolf Vostell, Bill Viola:THE EYE OF THE HEART, BBC Portrait. Woody Vasulka: Virtuální houbaření. Iluminace, 2006 DVD Milan Adamčiak: Muzikológ a tvorca: Opak je pravdou, Dokumentárny film, 2008 Téma: Fenomén Expo Edgard Varèse - Le Corbusier - Iannis Xenakis: Poème électronique (Expo, 1958). Legendární multimediální instalace v pavilonu Philips. Laterna Magika (Expo 1958, dokument), Kinoautomat (R. Činčera, DVD). Téma: Média a performance. Multimédia DVD: R.Rauschenberg: 9 Evenings: Theatre & Engineering, 1966 DVD Iannis Xenakis: Electronic music Zdeněk Pešánek - Svetlo Proniká Tmou, 1930 Korot/Reich:: Three Tales: „multimedia opera“ Iannis Xenakis KarlHeinz Stockhausen: Helicopter String Quartet Téma: ČS videoart. Video a intermédiá Téma: Akutálna videotvorba.
Literatura
    doporučená literatura
  • Artists as inventors - inventors as artists. Edited by Dieter Daniels - Barbara U. Schmidt. Ostfildern: Hatje Cantz, 2008. 237 s. ISBN 9783775721530. info
  • TRIBE, Mark a Jana REENA. New media art. Edited by Uta Grosenick. Köln: Taschen, 2006. 95 s. ISBN 3822830410. info
  • RUSNÁKOVÁ, Katarína. V toku pohyblivých obrazov : antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2005. 193 s. ISBN 8088675979. info
Výukové metody
AV projekce, seminář, tímová reflexe rozvíjející interpretaci prezentovaných děl, samostatná četba
Metody hodnocení
Ukončenie pozostáva z dvoch zložiek: Prvou je audio alebo videozáznam / audiovizuálna alebo zvuková prezentácia v rozsahu 1 až 5 minút. Druhou je sprievodný teoretický koncept/anotácia k tomuto dielu (rozsah max 1 A4) Zadanie: použite ľubovoľné prístupy a stratégie a vytvorte nové spracovanie staršieho diela z histórie umenia nových médií. Umiestnite staré dielo do súčasného kontextu a dajte mu nový význam. Reagujte súčasnými technologickými možnosťami na avantgardné postupy, myšlienky, stratégie. Zatiaľ čo historická avantgarda a jej staré médiá priniesli nové formy a spôsoby zobrazovania skutočnosti a nové spôsoby videnia sveta, súčasné umenie technológií sa sústreďuje na nové spôsoby manipulovania a sprístupnenia dát.Dnešný autor/divák (prosumer) stojí u zrodu určitého usporiadania, určitého systému a je schopný vytvoriť si vlastný príbeh ako odpoveď na to, čo práve videl, príbeh so svojimi vlastnými odkazmi. Cieľom tohto spôsobu ukončenia audio-vizuálneho seminára je schopnosť poslucháčov vyjadriť sa nielen teoretickým textom, ale aj pomocou vlastnej audio-vizuálnej tvorby. AV seminár má iba poukázať na kľúčové diela archeológie nových médií úzko spätými s významnými konceptmi a vznikom nových umeleckých prístupov. Je na poslucháčovi, ako sa vysporiada so zadaním. V súčasnosti už každý disponuje akýmkoľvek záznamovým médiom a taktiež sú k dispozícií open source software, freeware na úpravu digitálneho záznamu, internet je preplnený voľne dostupnými ukážkami diel. Cieľom je podnietiť poslucháčov k aktívnemu vyhľadávaniu dostupných dát a nástrojov ich spracovania a k aktívnej práci a manipulácií s nimi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/IMK47