IMN100cv Nástroje interpretace novomediálního díla I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Szűcsová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:10–15:45 N21
Předpoklady
NOW ( IMN100 Nástroje interpretace NMD I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vést studenty k prohloubení znalostí základní literatury předmětu Nástroje interpretace novomediálního díla I a k seznámení se s klíčovými texty oboru tzv. z první ruky. Studenti jsou vedeni ke kontinuální samostatné práci s odbornou literaturou a ke schopnosti vytěžit z odborného textu relevantní informace. Na konci kurzu bude student schopen shrnout základní fakta a argumenty odborných studií, kapitol monografií atd. V ideálním případě bude schopen tyto informace zasadit do širších souvislostí, se kterými je seznamován v přednáškách.
Osnova
 • Studenti během semestru vypracují „kritické rešerše“ textů uložených ve studijních materiálech předmětu. Celkem odevzdají dva texty, každý v rozsahu min. 3600 znaků.
Literatura
 • ARNS, Inke. Read_me, run_me, execute_me. Code as Executable Text: Software Art and its Focus on Program Code as Performative Text. in: Rudolf Frieling / Dieter Daniels (Hg.), Medien Kunst Netz 2: Thematische Schwerpunkte, Springer Wien/New York 2005, ISB
 • FULLER, Mathew (ed.): Software Studies \ a Lexicon. MIT Press: Cambridge – London, 2008. On-line: http://books.google.cz/books?id=LFJ3ashVBuIC&printsec=frontcover&dq=matthew+fuller+software+studies&source=bl&ots=G11k8H-xjX&sig=JjMOmCOih9eRqCvw2JFG3z4N
 • GORIUNOVA, Olga. Software Art. 2007. http://www.digitalartistshandbook.org/?q=book/export/html/26
 • CRAMER, Florian. Concepts, Notations, Software, Art. 2002. http://www.netzliteratur.net/cramer/concepts_notations_software_art.html
 • PHILIPSON, Graeme: A Short History of Software. 2004. http://www.thecorememory.com/SHOS.pdf
 • HORÁKOVÁ, Jana: K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. In Hana Klímová - Dana Kuželová - Jiří Šíma - Jiří Wiedermann - Stanislav Žák. Hovory s informatiky. 1. vyd. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., 2011, s. 117 – 135.
 • MARINO, Mark C. Critical Code Studies. 2006 On-Line: http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/codology
 • MANOVICH, Lev. There is Only Software . 2008. http://www.manovich.net/DOCS/Manovich.there_is_only_software.pdf
 • BOGOST, Ian – MONTFORT, Nick. Platform Studies. On-line: http://platformstudies.com/
 • Heslo: Software studies: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_studies
 • KITTLER, Friedrich. There is No Software. 1995. http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=74
 • MANOVICH, Lev: Cultural Analytics. 2007. On-line: http://www.manovich.net/cultural_analytics.pdf http://lab.softwarestudies.com/2008/09/cultural-analytics.html
 • CRAMER, Florian: Chapter 5: What is Software?. In: Words Made Flash. Code, Culture, Imagination. 2005, s. 121 – 125. http://www.netzliteratur.net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf
 • CRAMER, Florian – GABRIEL, Ulrike. Software Art. 2001. http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html
Výukové metody
Čtení, psaní, debata.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Odevzdání dvou textů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.