IMN111cv Nástroje interpretace novomediálního díla II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Szűcsová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Rozvrh
St 14:10–15:45 N41
Předpoklady
NOW ( IMN111 Nástroje interpretace NMD II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vést studenty k prohloubení znalostí základní literatury předmětu Nástroje interpretace novomediálního díla I a k seznámení se s klíčovými texty oboru tzv. z první ruky. Studenti jsou vedeni ke kontinuální samostatné práci s odbornou literaturou a ke schopnosti vytěžit z odborného textu relevantní informace. Na konci kurzu bude student schopen shrnout základní fakta a argumenty odborných studií, kapitol monografií atd. V ideálním případě bude schopen tyto informace zasadit do širších souvislostí, se kterými je seznamován v přednáškách.
Osnova
  • Studenti během semestru vypracují „kritické rešerše“ textů uložených ve studijních materiálech předmětu. Celkem odevzdají tři texty, každý v rozsahu min. 3600 znaků.
Literatura
  • ASCOTT, Roy. Telematic embrace : visionary theories of art, technology, and consciousness. Edited by Edward A. Shanken. Berkeley: University of California Press, 2003. xii, 427. ISBN 0520218035. info
  • WIENER, Norbert. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojich. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 148 s. info
Výukové metody
Čtení, psaní, debata.
Metody hodnocení
Odevzdání tří textů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.