IMN_SZZ Final State Examination

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Aleš Opekar, CSc. (seminar tutor)
prof. ak. soch. Tomáš Ruller (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Státní závěrečná zkouška ukončuje dvouleté magisterské studium teorie interaktivních médií. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru umění nových médií v rozsahu definovaném tématickými okruhy SZZ.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/IMN_SZZ