ISKB26 Výzkumný seminář

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
počet kreditů je vypočítán následovně: 30 hodin = 1 kredit, 60 hodin = 2 kredity, 90 hodin = 3 kredity, 120 hodin = 4 kredity, 150 hodin = 5 kreditů. 5 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
ISKB15 Seminář k BP: metodologie ISK
Znalosti a dovednosti v rozsahu předmětu ISKB15 Seminář k bakalářské práci: metodologie pro ISK (základy metodologie kvantitativního a kvalitativního výzkumu v oboru informační studia a knihovnictví)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem Výzkumného semináře je zvýšit výzkumné kompetence studentů. V rámci kurzu se studenti podílí na výzkumných projektech pracovníků Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Jedná se o prakticky zaměřený předmět, jehož obsah je závislý na aktuální nabídce výzkumných témat. Student si téma a mentora volí samostatně dle zveřejněné nabídky. Student je mentorsky veden v průběhu celého semestru, kdy samostatně zpracovává zadané úkoly v rámci zpracování výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat výzkumný cíl a zhodnotit vyzkoušený design výzkumu;
- vhodně nastavit a realizovat sběr výzkumných dat;
- zpracovat kvantitativní nebo kvalitativní výzkumná data;
- analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu;
- vytvořit odborný (recenzovaný) článek prezentující výsledky výzkumu.
Osnova
  • Součástí kurzu jsou minimálně dvě badatelská setkání výzkumného týmu. Vedle toho probíhají konzultace s vedoucím výzkumného projektu dle potřeb studenta.
  • Aktuální témata výzkumných projektů: http://jobbox.knihovna.cz/?ukol=1&predmet=7
Literatura
    doporučená literatura
  • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
  • PICKARD, Alison Jane. Research methods in information. Edited by Susan Childs - Elizabeth Lomas - Julie McLeod - Andrew K. Shenton. Second edition. London: Facet publishing, 2013. xxii, 361. ISBN 9781856048132. info
  • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
  • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
Výukové metody
Praktické zpracování skupinového výzkumného projektu, čtení odborných informačních zdrojů
Metody hodnocení
Skupinový projekt, odevzdání části odborného článku v podobě k nabídnutí k publikování v recenzovaném časopise pro ISK
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ISKB26