ISKB28 Editorial and field work - Inflow

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Roman Novotný (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 7/5
Fields of study the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
- naučit se vést rozhovory s osobnostmi na oborové scéně - získat praktické znalosti o tom, jak vypadá a jak se tvoří novinářský text - zpracování rozhovorů, tiskových zpráv a dalších formátů do relevantních mediálních výstupů - naučit se tvořit mediální výstupy jako rozhovor, reportáž, story, recenze, popularizační text - naučit se editorské práci - aktivně vyhledávat příležitosti a oslovovat dotyčné strany za účelem vytvoření mediálního výstupu - identifikovat relevantní zdroje (lidi, publikace, konference) pro oborovou komunitu - získat obecný informačněvědný a knihovnický přehled - naučit se pracovat s redakčním systémem Inflow
Learning outcomes (in Czech)
- každý student se zápisem do kurzu zavazuje k publikaci alespoň jednoho mediálního výstupu za dva týdny, jehož formát je konzultovaný s vyučujícím předmětu
Literature
  required literature
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích (News coverage genres in print and online media). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 pp. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Inovace a trendy ve výuce žurnalistů (Innovations and trends in education of journalists). In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 201-215, 15 pp. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
  recommended literature
 • DEUZE, Mark. Život v médiích. Translated by Petra Izdná. První české vydání. V Praze: Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 2015. 267 stran. ISBN 9788024628158. info
 • Tyranie médií. Edited by Ignacio Ramonet, Translated by Michal Pacvoň. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 226 s. ISBN 8020410376. info
  not specified
 • oborová média: Duha, Knihovna ProInflow, Ikaros, Journal of Documentation,The Library Quarterly
Teaching methods (in Czech)
- kurz je vyučován prakticky, studenti zpracovávají jednotlivé mediální výstupy a jejich podoba je konzultována s vyučujícím a před vydáním případně upravena
Assessment methods (in Czech)
- pro absolvování předmětu je nutné získat alespoň 25 bodů, přičemž bodové ohodnocení je určeno náročností daného mediálního výstupu a kdyždý student či studentka musí publikovat alespoň jeden za 14 dní: 1. rozhovor/story - 4 body 2. recenze odborné knihy - 5 bodů 3. vlastní oborová esej (informační věda, knihovnictví, design, datový management, technologie ve vzdělávání ...) - 8 bodů 4. reportáž z konference (včetně rozhovorů s vybranými účastníky a pozvánky na konferenci) - 7 bodů 5. text pro podporu komunity a oborové aktuality (TrekFlow, KISKfórum, Infokon, ...) - 3 body 6. autorský formát po domluvě s vyučujícím předmětu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/ISKB28