ISKB44 Exkurze do knihoven

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
třídenní exkurze. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Bc. Barbora Fukárková (přednášející)
Bc. Lucie Kurdiovská (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Bc. Natálie Velecká (přednášející)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Bc. Tomáš Zábranský (přednášející)
Garance
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
V případě velkého zájmu si předmět neodepisujte - výběr účastníků exkurze probíhá ze všech zaregistrovaných studentů. Přednost dostávají "prvoúčastníci" exkurze. V rámci výběru se vybírají i náhradníci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 4/53
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na příkladech zahraničních knihoven ukazovat jejich fungování a aktuální trendy. Důraz bude kladen také na architekturu knihoven a návrh služeb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- srovnat praxi v českých a vybraných zahraničních knihovnách;
- identifikovat příklady dobré a špatné praxe a možnosti jejich přenositelnosti do českých knihoven;
- diskutovat o aktuálních výzvách v knihovnické praxi v mezinárodním kontextu.
Osnova
  • Zaměření obsahu předmětu je závislé na vybraném státě a knihovnách v daném roce. V rámci exkurze se studenti seznámí vždy alespoň s jednou městskou a jednou akademickou knihovnou. V jejich prostředí bude řešena architektura, vnitřní vybavení, služby a procesy. Vedle knihoven bude do programu zařazeny vždy minimálně jedna jiná paměťová instituce. Pro srovnání s českou praxí bude zajištěn komentář vyučujících.
  • O podrobnostech budete informováni na začátku semestru.
Literatura
  • literatura nevložena
Výukové metody
exkurze, diskuze, skupinové úkoly
Metody hodnocení
povinná účast na exkurzi, splnění úkolů
Informace učitele

Cíl exkurze v roce 2020: Německo (Řezno, Norimberk)
Termín exkurze: 6. až 8. dubna 2020 (na 90 %)
Kapacita kurzu: 47 studentů (kapacita autobusu)
Bude veden seznam potenciálních náhradníků
Finanční spoluúčast: do 3000 Kč (příspěvek na ubytování a dopravu)
V ceně není zahrnuto jídlo, které si každý účastník zajistí individuálně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKB44