ISKB52 Sociální inovace v knihovnách

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Štefek (přednášející)
Mgr. Eva Víchová (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:00–16:40 D51
Předpoklady
Zájem o sociální inovace, design služeb, UX, komunitní roli knihoven.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zprostředkovat vhled do teoretického a praktického rámce tvorby sociálních inovací a designového myšlení. Hledat možnosti komunitních a sociálních rolí knihoven a konkrétních inovací a služeb v těchto oblastech. Vytvořit příležitost navrhnout vlastní službu/inovaci/projekt s možností reálného dopadu na uživatele v kontextu konkrétní knihovny/organizace. Rozvíjet týmovou práci a související soft skills. Zprostředkovat zážitek procesu designu služeb od fáze mapování příležitostí po uživatelské testování prototypu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: orientovat se v oblasti sociálních inovací knihovních a informačních služeb, využívat principy a metody komunitního mapování, designu služeb, uživatelského výzkumu, analýzy, navrhování a testování služeb.
Osnova
 • teoretický rámec: komunitní role knihoven, sociální inovace v českých knihovnách a v zahraničí, designový proces;
 • mapování kontextu (knihovny): stakeholderů (komunit, cílových skupin, expertů, partnerů), příležitostí, bariér, možností financování;
 • uživatelský výzkum a výzkum s dalšími typy stakeholderů;
 • syntéza výzkumných dat, definice cíle (designové výzvy), mapování cesty uživatele;
 • rešerše, inspirace, ideace, skicování a testování konceptů služeb;
 • vytváření prototypů služeb (storyboarding, cesta službou);
 • tvorba hypotéz a sestavování testovacích scénářů, uživatelské testování, reframing prototypu služby, návrh iterace a dalšího postupu;
 • prezentace a dodání prototypů sociálně-inovačních služeb.
Literatura
  doporučená literatura
 • PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, Milan HRUBEŠ a Petr ČÁP. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva [online]. [Praha: Centrum občanského vzdělávání, 2015]. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/dow
 • MURRAY, Robin, CAULIER-GRICE, Julie, MULGAN, Geoff. The open book of social innovation [electronic resource]. London: National Endowment for Science, Technology and the Art: Young Foundation, - Social innovator series : ways to design, develop and grow s
 • STICKDORN, Marc a Jakob SCHNEIDER. This is service design thinking: basics, tools, cases. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-1-118-15630-8.
 • KNAPP, Jake. Sprint: jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-023-1.
 • PENIN, Lara. An introduction to service design : designing the invisible. London: Bloomsbury Visual Arts, 2018. 342 stran. ISBN 9781472572585. info
Výukové metody
Teoretická příprava, workshopy, terénní praktická cvičení. Předmět bude realizován v přímé spolupráci s knihovnami, jejich pracovníky a (potenciálními) uživateli.
Metody hodnocení
Přítomnost v hodinách je povinná, vzhledem k problematické absenci při výrazně týmových aktivitách, jaké představuje designový proces. (Jakmile jeden člen týmu vypadne z procesu, nemůže se znovu plnohodnotně znovu zapojit.) Kurz je hodnocen prospěl/neprospěl na základě účasti a existujícího, validovaného (otestovaného) a prezentovaného prototypu sociálně-inovační služby. Výuka zahrnuje také (zpravidla terénní výzkumné) úkoly, realizované mezi jednotlivými setkáními. Povinnou součástí kurzu je kolokviální rozprava v závěru posledního dne výuky. Další práce na realizaci vzniklých prototypů služeb bude po schválení možná v předmětu Terénní projekt.
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokově, bude představovat 5 středečních setkání v těchto termínech: 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., vždy v čase od 9.00 do 16.30 v učebně D51.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.