ISKB54 Komunitní kurátorství

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/30/0. interaktivní bloková výuka. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Víchová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 C128
Předpoklady
VAŠE PŘÍTOMNOST:během semestru se sejdeme celkem devětkrát v seminární místnosti KISKu. Jelikož budeme stavět na interakci a invenci skupiny, je žádoucí zúčastnit se alespoň osmi setkání. PŘÍPRAVA NA SETKÁNÍ: čas od času bude žádoucí popatřit na doporučený text či video (cca 15-40 minut, dle osobní zdatnosti a osobního zájmu). OCHOTA VYZKOUŠET SI KOMUNITNÍ INTERVENCI V AKCI: věci, o kterých budeme mluvit, vyzkoušíme v závěrečném projektu (komunitní akce pro KISK).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je nahlédnout pojem a fenomén komunity z různých perspektiv a přemýšlet o jeho možnostech v různých oblastech, které se našeho oboru týkají (inf. management, veřejné a komunitní knihovnictví, design, vzdělávání, marketing, profesní rozvoj ...). Důležitá je diskuse ve skupině a možnost věci zkoumat a zkoušet.
Osnova
 • Background a mindset: koncepty, principy, oblasti

 • "Využitá" komunita: společenství, management a marketing

 • networking

  Komunitní knihovnictví

 • Katalyzátorem učení: komunita, (sebe)vzdělávání, odbornost, profesní rozvoj

 • O něco lepší svět: komunita, design, sociální inovace

 • Komunitní mapování, plánování, rozvoj a správcovství

 • Workshop - komunitní projekty: smysl, dramaturgie, zážitek

Výukové metody
Teoretická příprava je prokládána příklady z praxe. Předpokládá se diskuse nad nabídnutými zdroji. Součástí je mentorovaná spolutvorba, díky níž by měl do konce semestru vzniknout návrh na jeden či více projektů (aktivit, formátů), které podpoří komunitní prostředí KISKu.
Informace učitele
Výuka bude probíhat v přízemní budovy C, v seminární učebně KISKu (vedle pracovny Dr. Škyříka). Předmět je vhodný pro bakalářské i magisterské studenty a studentky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ISKB54