ISKB65 Blok expertů

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Mgr. Monika Martonová (přednášející)
Veronika Šmerdová (cvičící)
Bc. Kateřina Čížková (pomocník)
Bc. Ondřej Mitrík (pomocník)
Bc. Marta Zonková (pomocník)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.13
Předpoklady
Zájem o aktuální dění v oboru a ochota komunikovat s přednášejícími. Student POUZE bakalářského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 93/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Blok expertů je předmět, který není vyučován stálým vyučujícím. Zvány jsou významné a zajímavé osobnosti oboru ISK, které hovoří o tématu, jímž se zabývají. Téma a přednášející se tedy každý týden semestru mění. Stabilní zůstává pouze vyučující a její pomocníci (tutoři z řad studentů).
Cílem je zprostředkovat aktuální dění v oboru a poskytnout možnost setkat se s konkrétními osobnostmi.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
– porozumět novým trendům v oblasti informačních studií a knihovnictví (ISK)
– lépe aplikovat znalosti z oblasti ISK do praxe
– orientovat se v řadě aktuálních témat spojených s ISK
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen: - reflektovat transdisciplinární a interdisciplinární aspekty oboru Informační studia a knihovnictví; - klást odborné otázky týkající se tématu přednášek; - tvořit digitální artefakty různého typu; - psát odborný text na úrovni eseje splňující požadavky vycházející z nároků na texty vysokoškolského studia
Osnova
  • Harmonogram a anotace přednášek: - harmonogram s anotacemi je finalizován vždy nejpozději dva dny před zahájením první přednášky daného semestru a studenti jsou s ním seznámeni prostřednictvím hromadného emailu; - anotace přednášek jsou doplněny dle pokynů vyučující a dle individuálních nároků a podmínek jednotlivých expertů vystupujících v bloku
Literatura
  • Euroguide LIS : the guide to competencies for European professionals in library and information services (Variant.) : The guide to competencies for European professionals in library and information services : euroguide LIS (Orig.). info
  • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
  • SHUMAN, Bruce A. Issues for libraries and information science in the Internet age. Engelwood: Libraries Unlimited, 2001. xviii, 228. ISBN 1563088053. info
Výukové metody
Přednášky expertů z  výzkumu, teorie a praxe
Metody hodnocení
Studenti prezenčního studia: maximálně 2 neomluvené absence + vytvoření 2 digitálních artefaktů.
Studenti kombinovaného studia: účast na minimálně 5 přednáškách + vytvoření 4 digitálních artefaktů. Podrobnější pokyny k hodnocení jsou součástí dokumentace v IS MU k danému předmětu.
Informace učitele
Předmět s tímto kódem je určen POUZE studentům bakalářského studijního programu různých oborů vedle mateřského oboru ISK.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ISKB65