ISKB67 Tutorování univerzitních online kurzů

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Hana Tulinská (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 C31
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 4/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Course objectives (in Czech)
Kurz provede studenta zkušeností s návrhem transformace univerzitního online kurzu pro vybranou cílovou skupinu a jeho realizací z pozice online tutora. Příprava kurzu obnáší studium zdrojů, komunikaci s cílovou skupinou a vyučujícími online kurzů. Realizace obnáší péči o studenty transformovaného online kurzu a řízení a poskytování zpětné vazby. Samotné tutorování je vnímáno jako nástavba kurzu a díky získání grantu Fondu rozvoje MU je honorováno. Kurzy, které se nabízí k transformaci: Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí. Cílové skupiny ze kterých budeme společně vybírat: knihovníci, učitelé, čtenáři MK (senioři nebo rodiče na RD). Cílem kurzu je probloubit kompetence v oblasti online tutoringu
 • komunikace s cílovou skupinou
 • transformace online kurzu pro potřeby cílové skupiny
 • realizace kurzu a jeho tutorování
 • reflexe tutorské zkušenosti
 • Learning outcomes (in Czech)
  Student bude po absolvování předmětu schopen
 • oslovit zástupce cílové skupiny vzdělávacího programu
 • analyzovat potřeby cílové skupiny
 • transformovat existující online kurz dle potřeb cílové skupiny
 • řídit průběh kurzu
 • tutorovat, poskytovat zpětnou vazbu
 • reflektovat tutorskou zkušenost a poučit se z ní
 • Syllabus (in Czech)
  • V rámci kurzu si studenti vyzkoušejí:
  • únor: komunikaci s cílovou skupinou;
  • únor - březen: transformaci online kurzu KISK pro potřeby vybrané cílové skupiny (úkoly, kvízy, podmínky ukončení, transformace části studijních materiálů, příprava online prostředí a nástrojů)
  • duben – červen: realizaci kurzu a jeho tutorování (provázení kurzem, odpovídání na dotazy, poskytování zpětné vazby)
  • červen: sepsání tutorské zkušenosti tak, aby byla přínosnou „case study“ univerzitě a dalším studentům.
  Teaching methods (in Czech)
  seminář, samostatná praxe a její konzultace, skupinová reflexe
  Assessment methods (in Czech)
  Plnění průběžných úkolů, kolokvium
  Language of instruction
  Czech

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/ISKB67