ISKB70 Filmový seminář knihovnictví a informační vědy

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Marek (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 18:00–20:40 D31
Prerequisites (in Czech)
Většina z filmů bude promítána v originálním znění s českými titulky.
V ojedinělých případech může být film promítán v originálním znění s anglickými titulky - na tyto projekce bude předem upozorněno.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 57/35
Fields of study the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je reflektovat široká témata knihovní a informační vědy skrze filmové a dokumentární snímky a audiovizuální materiály.
Syllabus (in Czech)
  • V úvodu semestru budou zapsaní studenti hlasovat, zda chtějí znát plán projekcí, nebo chtějí snímky promítat formou "kino na slepo".
  • Vybrané snímky zpracovávají oblasti jako jsou technologie, kyberbezpečnost, chování na sociálních sítích, digitalizace dokumentů, hacking a jeho společenské dopady, data a jejich zneužívání aj.
Teaching methods (in Czech)
Předmět probíhá jako projekce vybraných filmů. Po projekci bude v závislosti na čase probíhat společná diskuze a reflexe. Projekce neprobíhá každý týden, bude probíhat ob-týden a přesný harmonogram projekcí bude ustálen na začátku semestru. Čas a místo zůstávají vždy stejné.
Assessment methods (in Czech)
Pro udělení zápočtu je třeba:
- účastnit se projekcí v rozsahu stanoveném v úvodu semestru
- napsat krátké eseje/kritiky na alespoň tři z promítaných snímků
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/ISKB70