ISKB73 Experimentální výukové metody - angličtina pro neanglisty ve virtuální realitě

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Bc. Lucie Pelčáková (pomocník)
Garance
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Nutná znalost angličtiny na úrovni B1. Zájem vyzkoušet lekce angličtiny ve virtuální realitě. Povinnou součástí kurzu je ústní a písemná reflexe kurzu pro výzkumné účely.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Cíle předmětu
Cílem je zdokonalit mluvený projev a prezentační dovednosti skrze lekce ve virtuální realitě. Předmět je vyučován v rámci výzkumného projektu TAČR.
Výstupy z učení
- Aktivní zvládnutí anglické konverzace na probraná témata na úrovni B1-B2 včetně slovní zásoby a souvisejících gramatických jevů. - Rozvoj schopnosti kolaborativního řešení problémů v malé skupině. - Zlepšení v oblasti argumentace v cizím jazyce. - Osvojení práce ve virtuálním prostředí. - Seznámení s různými platformami pro vzdělávání a spolupráci ve VR.
Osnova
  • Témata jednotlivých lekcí budou studentům oznámena v průběhu semestru.
Výukové metody
Každý student v průběhu semestru absolvuje celkem 8 lekcí AJ konverzace v reálném i virtuálním prostředí, a to ve skupinách po čtyřech studentech. Dvě z těchto lekcí absolvuje v obou variantách (reálná i virtuální třída) z výzkumných důvodů. V závěru semestru zpracovává v angličtině písemnou reflexi lekcí i celého kurzu, rovněž určenou k analýze v rámci výzkumu. Ukončení předmětu proběhne formou skupinové diskuse nad proběhlým kurzem.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná především aktivní účast jak v lekcích, tak v reflexích. Vzhledem ke specifické povaze předmětu je klíčová účast na všech 8 lekcích i skupinové (online) rozpravě na závěr. Díky nízkému počtu studentů v tomto semestru bude ale možné rozvrh předmětu mírně přizpůsobovat.
Informace učitele
Z lekcí budou pořizovány záznamy, které budou využity pro výzkumné účely - studenti budou mít možnost vlastní záznamy zpětně projít a podílet se na jejich reflexi a analýze. Případné publikační výstupy z lekcí budou v anonymizované podobě. Cílem našeho výzkumu není posuzovat jednotlivé studenty, nýbrž možnosti a limity technologie VR a jednotlivých VR platforem, abychom byli do budoucna schopni navrhovat VR vzdělávání kvalitně a smysluplně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ISKB73