ISKM29 Blok expertů

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kristýna Kalmárová (přednášející)
Mgr. Monika Martonová (přednášející)
Veronika Šmerdová (cvičící)
Bc. Kateřina Čížková (pomocník)
Bc. Ondřej Mitrík (pomocník)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.13
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Zájem o aktuální dění v oboru a ochota komunikovat s přednášejícími. Předmět s tímto kódem je určen POUZE studentům (navazujícího) magisterského studijního programu různých oborů vedle oboru ISK.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět jedinečným způsobem reflektuje transdisciplinárnost a multidisciplinárnost studijního programu. Jednotlivé přednášky vedou zvané významné a zajímavé osobnosti oboru informační studia a knihovnictví i oborového kontextu.
Cílem předmětu je:
- zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru a poskytnout možnost setkat se s konkrétními osobnostmi;
- vést studenty k porozumění trendům v oblasti informačních studií a knihovnictví;
– vést studenty k aplikaci znalostí z oboru do praxe
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
– porozumět trendům v oboru informačních studií a knihovnictví;
– lépe aplikovat znalosti z oboru do praxe;
– orientovat se v řadě aktuálních témat spojených s oborem;
- písemně reflektovat jednotlivá témata;
- tvůrčím způsobem v digitální formě s tématy pracovat shrnout obsah témat
Osnova
 • Témata přednášek jsou řešena vždy individuálně v každém semestru Hlavní oblasti přednášek:
 • - knihovnictví;
 • - informační studia;
 • - kultura a literatura;
 • - média;
 • - filozofie, politologie;
 • - management;
 • - pedagogika;
 • - ICT;
 • - datové služby a jiné
Literatura
  doporučená literatura
 • Euroguide LIS : the guide to competencies for European professionals in library and information services (Variant.) : The guide to competencies for European professionals in library and information services : euroguide LIS (Orig.). info
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • SHUMAN, Bruce A. Issues for libraries and information science in the Internet age. Engelwood: Libraries Unlimited, 2001. xviii, 228. ISBN 1563088053. info
Výukové metody
Přednášky;
Diskuse;
Písemné reflexe;
Práce se vzdělávacími technologiemi
Metody hodnocení
Pravidelná docházka dle předem stanovených pravidel;
Předem zadaný počet syntetizujících písemných úkolů;
Zpracování úkolů do formy digitálních artefaktů
Informace učitele
Předmět s tímto kódem je určen POUZE studentům (navazujícího) magisterského studijního programu různých oborů vedle mateřského oboru ISK.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ISKM29