ISKM45 Pedagogická psychologie pro informační specialisty

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Matějková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 4. 11. až Po 2. 12. Po 12:00–13:40 D21
Předpoklady
zájem o téma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu student: získá základní přehled o problematice pedagogické psychologie v kontextu studia pedagogiky. První oblastí učebních cílů je psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále získá povědomí o psychologii učení. Druhou oblastí cílů kurzu je pedagogická psychologie, tedy styl učení, motivace, komunikace učitele s žákem apod. Speciálním oblastí jsou dále témata, která souvisí s psychologií a psychologickou patologií v kyberprostoru.
Osnova
 • Prezenční setkání:
 • Předmět pedagogické psychologie, témata, metody.
 • Osobnost žáka a učitele - determinace osobnosti, struktura osobnosti (temperament, charakter, seberegulační vlastnosti, motivace, schopnosti)
 • Obecná psychologie - emoce, paměť, tvořivost. Učení - druhy učení, činitele, učební styly, efektivní metody učení.
 • Specifika jednotlivých vývojových období
 • Učitel a jeho role
 • Výuka - pedagogické zásady, hodnocení, alternativní přístupy (Waldorf, Montessori), technologie ve výuce
 • Žáci se specifickými potřebami, pedagogicko-psychologická poradna
 • Sociální psychologie - komunikace, asertivita, řešení konfliktů, skupinová dynamika, klima třídy
 • Pozitivní a negativní jevy ve škole (Ne)bezpečí na internetu
 • Psychohygiena učitele, syndrom vyhoření
Literatura
  doporučená literatura
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
Výukové metody
přednáška s problémovým výkladem, diskuze, videotrénink, kritické čtení odborné literatury
Metody hodnocení
ústní zkouška, individuální projekt
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Pro studenty kombinovaného studia jsou alternativní formou zadávány úkoly, výuka je přizpůsobena tak, že probíhá ve dvou blocích speciálně pro kombinované studenty (v sobotu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ISKM45