ISKM45 Pedagogical psychology

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Alžběta Šašinková (lecturer)
Mgr. Jana Krůčková (seminar tutor)
Mgr. Monika Martonová (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 D51
Prerequisites
interest in the topic
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 19/20, only registered: 2/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In this course the student: gives a basic outline of educational psychology in the context of the study of pedagogy. The first area is the learning goals of personality psychology and developmental psychology, further gains awareness about the psychology of learning. The second area the objectives of the course is educational psychology, thus learning style, motivation, communication with student teachers etc. Special areas are also topics related to psychology and psychological pathologies in cyberspace.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí použít Bloomovu taxonomii pro návrh online i offline edukačního programu v kontextu porozumění provazbě Bloomovy taxonomie s psychlogií učení
Student zná a umí aplikovat základní koncepty spolupráce a komunikace ve školní třídě i v knihovně.
Student dokáže reagovat na kyberšikanu v žákovském kolektivu.
Student má základní představu o tom, jak pracovat s vlastní autoritou a konstituovat svoji profesní identitu jako vzdělavatele v neformálním prostředí
Student dokáže reflektovat svoji vlastní psychologickou situaci, pracuje na vlastním well beingu a předchází syndromu vyhoření
Student zná problémy a limity nespolupracujícího chování žáků ve školním prostředí
Student reflektuje možnosti kreativních přístupů k učení a práci s informacemi.
Syllabus
 • 1. General psychology, methods, researches topics 2. Psychology of personality - motivation, heredity, structure and components of personality dynamics of personality, self 3rd Developmental psychology and cognitive factors - the development of intelligence, language development, creativity, learning ability 4. The selected themes of educational psychology 5. Social interaction at school, classroom climate, social perception and management classes 6. Personality educator, teacher self-evaluation 7th Professional skills teacher, teaching profession stress, burnout 8. Interaction teacher - pupil, teacher - parent, parent - student 9. Solution of conflicts in the classroom, preventing pathogenic events 10. Psychologie in kyberprostředí, psychology, social networks 11. Computer games and computer addiction 12. The basic pedagogical diagnostic methods, pedagogical and psychological research, educational psychologists, pedagogical-psychological counseling 13. The most common pedagogical-psychological problems and solving methods
Literature
  recommended literature
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • EYSENCK, Michael W. and Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • HOLEČEK, Václav. Aplikovaná psychologie pro učitele. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 109 s. ISBN 80-7082-809-9. info
 • Psychologie pro učitele. Edited by Jan Čáp - Jiří Mareš. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178. info
 • ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 415 s. ISBN 8070665343. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. ISBN 8021009942. info
Teaching methods
lectures with problem commentary group project presentations discussion critical reading of scientific literature
Assessment methods
continuous tasks final task oral examination written test (e-learning)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/ISKM45