ISKM68 Kvantitativní analýza dat empirických šetření

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. David Lacko (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1 a 2; zadaná bakalářská či magisterská diplomová práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům s analýzou jejich vlastních dat pro bakalářskou nebo magisterskou diplomovou práci. Předmět navazuje na Metodologii pro informační studia a knihovnictví 1 a 2. Konzultovány jsou konkrétní problémy analýzy dat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- naplánovat sběr dat;
- vybrat adekvátní metody a upravit je pro potřeby svého výzkumu;
- statisticky zpracovat získaná data ve vybraném statistickém softwaru;
- přehledně vizualizovat svá data;
- reportovat výsledky do psané podoby pro potřeby bakalářské nebo magisterské diplomové práce;
- korektně interpretovat výsledky.
Osnova
  • Předmět má studentům pomoci s analýzou dat jejich diplomových prací. Výuka je postavena na individuálních konzultacích analýzy dat výzkumných projektů. Bude využíván statistický software, především Microsoft Excel, SPSS, JASP a R.
Literatura
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
Výukové metody
Studenti konzultují své postupy individuálně s vyučujícími.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Podmínkou získání kolokvia je zpracování a včasné odevzdání výzkumného projektu, obsahujícího plán statistického zpracování (v případě, kdy student nestihne sběr dat dokončit) nebo statistická analýza vlastních dat a její interpretace.
Informace učitele
Je vhodné si předmět zapsat až v semestru, kdy má student sběr dat k bakalářské nebo magisterské diplomové práci buď již ukončen nebo v závěrečné fázi a je tak připraven vlastní data zpracovávat a analyzovat.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.