JAP103 Introduction to Japanese Studies

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Thu 16:00–17:40 D22
Prerequisites
No prerequisite. This course is the prerequisite to the Japanese History course.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to gain the fundamental overview about Japanese studies as a scientific branch, and that from two perspectives:
(1) Japanese studies as the sum of the knowledge about Japan
(2) Japanese studies as a science branch processing this knowledge, and its history
Based on these two perspectives, the student having attended this class will have a clear idea about the scope of aspects from which Japan can be known, and is aware of the context within both Czecho-Slovak and world research on Japan and its prominent figures. He or she will gain the most important knowledge that can be used as signposts in moulding his or her Japanological interest.
The attendance in the course is compulsory.
Syllabus
 • 1. Japan - land and people.
 • 2. Geographical specifics. Language - typology.
 • 3. Language - genealogy. Grammatical specific of Japanese.
 • 4. Shintô and imported cults.
 • 5. Writing system. Periodization of history, language and literature
 • 6. Genres of Japanese Literature
 • 7. Genres of Japanese Literature. Culture of manuscripts
 • 8. Translations from Japanese Literature
 • 9. Japanese music, theatre and dance
 • 10. Nature in Japanese Culture
 • 11. „Dentó bunka“ – traditions of Japanese Culture
Literature
  recommended literature
 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu, Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Boháčková L, Winkelhöferová Z. Vějíř a meč, Praha, Panorama, 1987.
 • Janoš J. 99 zajímavostí z Japonska, Praha, Albatros, 1984.
  not specified
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska, přel. R. Duroňová, Praha, Knižní klub, 1997.
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka) Kulturní tradice Dálného východu, Praha, Odeon, 1980.
 • Průšková, Vlasta. Lidé a věci v Japonsku, Praha, Orbis, 1941.
 • Kol. autorů. Prameny života (Obraz Člověka a světa ve starých kulturách), Praha, Vyšehrad, 1982
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska, př. R. Heřman, Praha, Prostor, 1998.
 • Swann, Peter C., Umění Číny, Koreje a Japonska, Praha, Odeon, 1970.
 • Eliášová, Barbora M. Dcery Nipponu (Několik kapitol o japonských ženách), nakladatel B. Kočí, Knihkupec v Praze I, Masarykovo nábřeží 14, 1925.
 • Líman, Antonín, Mezi nebem a zemí, Praha, Academia, 2001.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska, př. Labus, Sýkora, Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Hofbauer, Arnošt. „Žaponské umění“, v časopisu: Volné směry vydávaného spolkem Mánes v Praze, ročník XII, trojčíslo 10-12, 1908, str. 281 – 356.
 • Havlasa, Jan. Japonský podzim (Zlomky života), Praha, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s. r. o., 1930.
 • Svojsík, Alois. Japonsko a jeho lid, Praha, v komisi O. Pyšvejce, Nakladatele a knihkupce v Praze II, Jindřišská ul. 17, 1913.
Teaching methods
Lectures on various aspects of Japanese studies. The students will be aware of the problems of terminology and the issues of rendering the foreign knowledge in their native tongues (Czech/Slovak) which is often a problem. The attendance in the sessions is compulsory.
Assessment methods
Compulsory course attendance and a passed tests are the conditions for final marking. Japanese majoring students are required the minimum pass mark of 70% in the tests.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/JAP103