JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
4/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Mejzlíková (přednášející)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (přednášející)
Mgr. Zuzana Rozwalka (přednášející)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je znalost anglického jazyka; titulky k některým japonským filmům můžou být v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 146 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/146, pouze zareg.: 0/146, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/146
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s obrazem japonské kultury a společnosti ve vybraných filmových dílech. Kurz je zaměřen na rozbor představ o japonské společnosti a kultuře, které lze nalézt v populární kultuře, zejména ve filmech japonské i zahraniční produkce. Studenti během kurzu zhlédnou vybrané snímky, které budou podrobeny analýze z hlediska „specifik“ japonské kultury, představovaných často jako konstitutivní prvky japonské národní identity či jako prvky typické pro japonskou společnost a její kulturu. Cílem kurzu je také poukázat na souvislosti mezi mediální (re)prezentací japonské kultury a společenskými a historickými okolnostmi, za nichž tyto mediální reprezentace vznikají. Dalším cílem je poukázat na souvislost mezi zobrazováním japonské kultury v médiích a obecně rozšířenými představami o tom, co je či co má představovat "japonská kultura". Náplní seminářů jsou kromě sledování vybraných filmových děl také úvodní přednášky k jednotlivým filmům a následné diskuze nad jejich obsahem.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen
definovat stereotypní obrazy japonské společnosti a kultury ve vybraných filmových dílech;
zařadit tyto stereotypní obrazy do širších společenských a kulturně-historických souvislostí;
interpretovat kriticky procesy, které přispívají k formování stereotypních obrazů japonské společnosti a kultury prostřednictvím médií;
analyzovat hlavní témata, která tvoří obraz japonské kultury a společnosti ve vybraných filmových dílech;
formulovat kritický postoj k stereotypním obrazům japonské kultury a společnosti v populární kultuře.
Osnova
  • 0. Úvodní informace ke kurzu;
  • 2. - 11. Projekce vybraných hraných a dokumentárních snímků, úvodní přednášky, diskuze;
  • 12. Závěrečná diskuze, shrnutí.
Literatura
  • Japanese cinema : texts and contexts. Edited by Alastair Phillips - Julian Stringer. 1st pub. London: Routledge, 2007. xviii, 363. ISBN 9780415328487. info
  • STANDISH, Isolde. A new history of Japanese cinema : a century of narrative film. New York: Continuum, 2006. 414 s. ISBN 0826417906. info
Výukové metody
Teoretická příprava – přednášky, studijní komentované projekce filmů, diskuse.
Metody hodnocení
Predpokladom pre úspešné ukončenie predmetu je pravidelná účasť na výuke. Predmet bude ukončený písomnou skúškou vo forme odpovedníkov. Otázky sa budú vzťahovať ako k úvodným prednáškam, tak k filmom samotným. Test bude považovaný za úspešne zvládnutý v prípade, že študent dosiahne 70 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.