JPN114 Introduction to Japanese Studies

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Thu 16:00–17:40 D22
Prerequisites
! JAP103 Introduction to Japan. Studies && ! NOWANY ( JAP103 Introduction to Japan. Studies )
No prerequisite. This course is the prerequisite to the Japanese History course.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 66/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to gain the fundamental overview about Japanese studies as a scientific branch, and that from two perspectives:
(1) Japanese studies as the sum of the knowledge about Japan
(2) Japanese studies as a science branch processing this knowledge, and its history
Based on these two perspectives, the student having attended this class will have a clear idea about the scope of aspects from which Japan can be known, and is aware of the context within both Czecho-Slovak and world research on Japan and its prominent figures. He or she will gain the most important knowledge that can be used as signposts in moulding his or her Japanological interest.
The attendance in the course is compulsory.
Learning outcomes
Student bude chápat japanistiku jako soubor poznatků o Japonsku i jako vědu, zpracovávající tyto poznatky. Bude mít přehled o různorodosti poznávání Japonska a povědomí o kontextu japanistiky z hlediska česko-slovenského i světového bádání a jeho představitelů. Má nejdůležitější poznatky, které mu pomohou v dalším profilování svého japanistického zájmu.
Účasť na výuce je povinná. The student will understand Japanese studies as a scientific branch, both as the sum of the knowledge about Japan and a science branch processing this knowledge, and its history. They have a clear idea about the scope of aspects from which Japan can be known, and are aware of the context within both Czecho-Slovak and world research on Japan and its prominent figures. They will have gained knowledge useful as signposts in moulding their Japanological interest.
The attendance in the course is compulsory.
Syllabus
 • 1. Japonsko – exploring the land and the people
 • 2. Exploring the language and writing of Japan
 • 3. Europe's enchantment with Japan
 • 4. Periodization of history, language and literature
 • 5. The Shintó cult and imported systems of thought
 • 6. Overview of the genres of Japanese literature
 • 7. Culture of manuscripts
 • 8. Translations of Japanese poetry and prose into Czech and Slovak
 • 9. Japanese music, theatre and dance
 • 10. Nature in Japanese culture
 • 11. „Dentó bunka“ – branches of the traditional culture
Literature
  recommended literature
 • Janoš J. 99 zajímavostí z Japonska, Praha, Albatros, 1984.
 • Boháčková L, Winkelhöferová Z. Vějíř a meč, Praha, Panorama, 1987.
 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu, Praha, DharmaGaia, 2008.
  not specified
 • Průšková, Vlasta. Lidé a věci v Japonsku, Praha, Orbis, 1941.
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska, př. R. Heřman, Praha, Prostor, 1998.
 • Svojsík, Alois. Japonsko a jeho lid, Praha, v komisi O. Pyšvejce, Nakladatele a knihkupce v Praze II, Jindřišská ul. 17, 1913.
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka) Kulturní tradice Dálného východu, Praha, Odeon, 1980.
 • Kol. autorů. Prameny života (Obraz Člověka a světa ve starých kulturách), Praha, Vyšehrad, 1982
 • Líman, Antonín, Mezi nebem a zemí, Praha, Academia, 2001.
 • Havlasa, Jan. Japonský podzim (Zlomky života), Praha, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s. r. o., 1930.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska, př. Labus, Sýkora, Praha, Lidové noviny, 2000.
 • Eliášová, Barbora M. Dcery Nipponu (Několik kapitol o japonských ženách), nakladatel B. Kočí, Knihkupec v Praze I, Masarykovo nábřeží 14, 1925.
 • Hofbauer, Arnošt. „Žaponské umění“, v časopisu: Volné směry vydávaného spolkem Mánes v Praze, ročník XII, trojčíslo 10-12, 1908, str. 281 – 356.
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska, přel. R. Duroňová, Praha, Knižní klub, 1997.
 • Swann, Peter C., Umění Číny, Koreje a Japonska, Praha, Odeon, 1970.
Teaching methods
Lectures on various aspects of Japanese studies. The students will be aware of the problems of terminology and the issues of rendering the foreign knowledge in their native tongues (Czech/Slovak) which is often a problem. The attendance in the sessions is compulsory.
Assessment methods
Compulsory course attendance and a passed test are the conditions for final marking. Japanese majoring students are required the minimum pass mark of 70% in the tests.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/JPN114