JPN320 BA Major seminar

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Barbora Mejzlíková (seminar tutor)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Rozwalka (seminar tutor)
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
JPN310 Academic Writing Seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Learning outcomes
At the end of the course students will be able to define the topic of the final thesis; describe the methods he/she intends to apply in the final thesis; schedule the project of the final thesis; compose the plan of the final thesis; evaluate the resources relevant for the topic of the final thesis; present the text of his or her final thesis.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
Teaching methods
Regular individual consultations with the advisor.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations. The student will submit the text of the thesis to the advisor at least 6 weeks before the beginning of the exam session.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: konzultace s vedoucí/m práce.
Information on the extent and intensity of the course: konzultace s vedoucí/m práce.
Information on course enrolment limitations: Bez absolvování Textové přípravy JPN310 je možno kurz zapsat po obdržení výjimky od školitele.
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/JPN320