JPN321 Četba japonských textů II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN311 Japonský jazyk V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 1/40
Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty třetího ročníku, kteří jsou již do velké míry seznámeni s problematikou japonského jazyka a písma, a mají zkušenosti s četbou zjednodušených japonských textů. Cílem je dále podpořit schopnost studentů číst nezjednodušené texty a připravit je na práci s japonskými odbornými zdroji. Výuka je vedená formou seminářů, kde je se studenty probírán význam a zvláštnosti jednotlivých textů, které studenti nejprve samostatně čtou. V průběhu kurzu se studenti zdokonalují ve čtení autentických japonských textů různých žánrů, včetně textů odborných a zpravodajských. Zároveň studenti prohlubují své znalosti slovní zásoby a písma, prostřednictvím textů zaměřených na japonskou kulturu si rozšiřují obecný přehled o Japonsku a o aktuálním dění v něm.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: -orientovat se v autentických nezjednodušených japonských textech -lépe porozumět japonským textům
Osnova
  • 1. týden výuky: úvodní hodina (organizace semestru, náplň kurzu, podmínky hodnocení) 2. týden výuky: četba vybraných textů z Eigo de jomu nihonši 3. týden výuky: četba vybraných textů z Eigo de jomu nihonši 4. týden výuky: četba vybraných novinových článků 5. týden výuky: četba vybraných novinových článků 6. týden výuky: četba vybraných textů z Bunšó wa secuzokuši de kimaru 7. týden výuky: četba vybraných textů z Bunšó wa secuzokuši de kimaru 8. týden výuky: četba vybraného textu z Kimagure robotto 9. týden výuky: četba japonské smlouvy 10. týden výuky: četba vybraného odborného textu z oblasti dle zájmu studentů 11. týden výuky: četba vybraných textů z Murakami asahidó 12. týden výuky: četba vybraných textů z Murakami asahidó
Literatura
  • YAMAGUCHI, Nakami. Nihongo no rekishi. Tokio: [s.n.], 2006. vi, 230. ISBN 4004310180. info
Výukové metody
Praktické cvičení ve čtení a interpretaci textu.
Metody hodnocení
Závěrečný překladový test s využitím slovníku, průběžné testy ze slovní zásoby. Je vyžadována aktivní docházka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JPN321