JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.13
Předpoklady
(! JPN113 Japonské písmo I ) && (! JPN111 Japonský jazyk I - výklad ) && (! JAP102a Japonský jazyk I. - výklad ) && (! JAP101a Japonské písmo I.- výklad )
Není vyžadována předchozí znalost japonštiny.
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalost základů japonského písma. Není vyžadována předchozí znalost japonštiny. Program kurzu zahrnuje výuku a procvičování slabičných abeced hiragany a katakany a také několika základních znaků kandži. Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen číst a psát jednoduché texty v japonštině.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen
určit všechny znaky japonských abeced hiragany a katakany a přibližně dvacet základních znaků kandži;
vysvětlit zásady zápisu, transkripce a způsobu čtení naučených znaků;
aplikovat znalost znaků při zápisu, čtení a transkripci jednoduchých japonských slov a vět;
zkontrolovat správnost transkripce japonských slov;
vytvořit na základě naučených znaků jednoduchý text;
zdůvodnit použití naučených znaků při zápisu jednoduchého textu.
Osnova
 • 0. Úvodní informace ke kurzu;
 • 1. Úvod do japonského písma, zásady zápisu znaků, hiragana: a-ko;
 • 2. Cvičení písma, čtení a transkripce, hiragana: sa-to;
 • 3. Cvičení písma, čtení a transkripce, hiragana: na-ho;
 • 4. Cvičení písma, čtení a transkripce, hiragana: ma-ro;
 • 5. Cvičení písma, čtení a transkripce, znělé a zdvojené souhlásky, hiragana: wa-n;
 • 6. Spřežky, dlouhé samohlásky, procvičování hiragany, opakování;
 • 7. Cvičení písma, čtení a transkripce, katakana: a-so;
 • 8. Cvičení písma, čtení a transkripce, katakana: ta-ho;
 • 9. Cvičení písma, čtení a transkripce, katakana: ma-wo;
 • 10. Teoretický úvod ke znakům kandži, vybrané znaky kandži;
 • 11. Vybrané znaky kandži;
 • 12. Opakování učiva, cvičení.
Literatura
 • Chieko Kano, Yuri Shimizu (eds.): Basic Kanji Book. Tokyo: Bonjinsha, 1989.
 • Eri Banno, Yutaka Ohno (eds.): Genki 1: An Integrated Course in Elementary Japanese 1. Tokyo: Japan Times, 1999.
 • Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
 • Henshall, Kenneth G., Tetsuo Takagaki: A Guide to Learning Hiragana and Katakana. Tokyo: Charles E. Tuttle, 1990.
Výukové metody
Teoretická příprava, nácvik psaní, čtení a transkripce japonštiny.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, k úspěšnému zvládnutí zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 70% bodů. Podmínkou je pravidelná účast na výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.
Kurz bude (pokud opatření dovolí) vyučován primárně prezenčně, ale je koncipován tak, aby šel absolvovat i v případě rozvrhové kolize.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/JPNN11