JSB059 Balkán v českých cestopisech

Filozofická fakulta
podzim 2023

Předmět se v období podzim 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Helena Bočková (přednášející)
PhDr. Helena Bočková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s českými cestopisy o Balkánu a jejich autory. Jejich prostřednictvím poznají dobové reálie a živou kulturu Balkánu: každodenní život a kulturu, hospodářství, etnické a náboženské poměry, politickou a vojenskou situaci ad. Osvojí si základy kritické práce s tímto druhem pramenů.
Osnova
  • Každá lekce má 3 části: A. Charakteristiky a dobové souvislosti (Vědecké studium cestopisů. Počátky a dobové motivy českého cestovatelství. Počátky zájmu o cestopisná líčení v českých zemích. Počátky české cestopisné literatury. České cesty do Svaté země. Turecké nebezpečí a nová politická situace v Evropě. Turecké nebezpečí v literatuře. Nová náboženská situace v Evropě. Politická poselství rakouských císařů k osmanským sultánům. Balkán jako bílé místo na mapě Evropy a české cestopisy z 19. a počátku 20. století. Obrazy Balkánu a stereotypy o Balkánu) B. Osobnost vybraného cestovatele a jeho cestopis jako literární žánr, historický pramen a obraz (Martin Kabátník, Jan Hasištejnský, Oldřich Prefát, Kryštof Harant, Václav Budovec, Václav Vratislav z Mitrovic, Heřman Černín, Vavřinec Slížanský ad., od Vítězslava Hálka k S. K. Neumannovi, Zikmund a Hanzelka, M. Holcová ad.) C. Komentované čtení z cestopisu
Literatura
  • MARTÍNEK, Jiří a Miloslav MARTÍNEK. Kdo byl kdo :naši cestovatelé a geografové. Illustrated by Jiří Hajný. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 509 s. ISBN 80-85983-50-8. info
  • KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961. 421 s. info
  • KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961. 492 s. info
  • RATAJ, Tomáš. České země ve stínu půlměsíce : obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2002. 423 stran. ISBN 808619731X. info
  • JEZERNIK, Božidar. Divlja Evropa. Balkan u očima putnika sa Zapada. Beograd 2007.
  • ŠÍSTEK, František. Junáci, horalé a lenoši : obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1830-2006. Praha: Historický ústav, 2011. 290 stran. ISBN 9788072861842. info
  • BOROVIČKA, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 757 s. ISBN 9788074320330. info
  • HLADKÝ, Ladislav a kolektiv. Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha 2010.
Výukové metody
Přednáška, komentovaná četba vybraných textů, diskuze, studium literatury.
Metody hodnocení
Prezence minimálně 50 % (mgr. balkanisté prezence 70 %), ústní a písemmný referát o vybraném českém cestovateli po Balkánu v 19. století
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/JSB059