JSB101 Introduction to South Slavonic languages Issues

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:00–13:40 B2.32
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Basic presentation of South Slavic languages, their phonetics and phonology, grammar, vocabulary and process of standardization. South Slavic area has gone through an interesting century in terms of development to 7 standardized languages. Lectures will present students with differences between these languages and will also focus on similarities and how historical events influenced their standardization.
Learning outcomes
At the end of this course students will be able to demonstrate the knowledge of South Slavic languages, have a broader and more solid understanding of key aspects of linguistics and comparative study of Slavic languages, and will be familiar with South Slavic grammar.
Syllabus
 • 1. South Slavic languages and their place in Slavic languages.
 • 2. Phonetic and phonological picture of South Slavic languages.
 • 3. Grammar picture of North-Western subgroup of South Slavic languages (Serbo-Croatian, Slovenian language).
 • 4. Grammar picture of South-Eastern subgroup of South Slavic languages (Bulgarian, Macedonian language).
 • 5. Lexical picture of South Slavic languages.
 • 6. Old Church Slavonic, South Slavic languages in the Middle Ages and in pre-standard era.
 • 7. Standardization processes in South Slavic area in 19th century - Croatian and Serbian language.
 • 8. Standardization processes in South Slavic area in 19th century - Bulgarian and Macedonian language.
 • 9. Standardization processes in South Slavic area - Slovenian language.
 • 10. Standardization processes in South Slavic area in 20th century - Bulgarian and Macedonian language.
 • 11. Serbo-Croatian: relations between Serbian and Croatian in 20th and 21st century.
 • 12. Serbo-Croatian: Bosniak and Montenegrin language separatism, issue of Bosnian and Montenegrin language and their link to Serbian and Croatian.
Literature
  required literature
 • KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století) (Development of South Slavonic Standard Languages - Overview (since IX. till XIX. Century)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 pp. ISBN 978-80-210-6914-5. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách postjugoslávských státních útvarů (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora) (Linguonyms in the Constitutions of post-Yugoslav Countries (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro)). In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica 2 (Slovanské jazyky ve světle termínu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. p. 23-39, 17 pp. ISBN 978-80-7599-008-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách jugoslávského státu (1918–1992) a jeho svazových republik (Linguonyms in the Constitutions of the Yugoslav State (1918–1992) and its Federal Republics). In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. p. 37-51, 15 pp. ISBN 978-80-7464-829-8. info
 • VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 2: Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu (Languages in comparison, Vol. 2 (Characteristics of Slavonic Languages in historical context.)). Praha: Euroslavica, 2009. 148 pp. ISBN 978-80-85494-87-7. info
  recommended literature
 • MALDŽIJEVA, Vjara - TOPOLINJSKA, Zuzana - ĐUKANOVIĆ, Maja - PIPER, Predrag: Južnoslovenski jezici: gramatičke strukture i funkcije. Beograd 2009.
 • KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8992-1. Čítárna Munispace info
 • STANOJČIĆ, Živojin. Gramatika srpskog književnog ǰezika. 1. izd. Beograd: Kreativni centar, 2010. 418 s. ISBN 9788677817572. info
 • BOJ̌KOVSKA, Stoǰka. Opšta gramatika na makedonskiot ǰazik. Skopǰe: Prosvetno delo, 2008. 471 s. ISBN 9789989006627. info
 • SILIĆ, Josip and Ivo PRANJKOVIĆ. Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 422 s. ISBN 9530400144. info
 • TOPORIŠIČ, Jože. Slovenska slovnica. Čtvrté vydání. Maribor: Založba Obzorja, 2000. 923 pp. ISBN 961-230-171-9. info
 • BOJADŽIEV, Todor, Ivan KUCAROV and Jordan PENČEV. Săvremenen bălgarski ezik : fonetika, leksikologija, slovoobrazuvane, morfologija, sintaksis : učebnik za studenti ot filologičeskite fakulteti i pedagogičeskite instituti. Sofija: Pet'r Beron, 1999. 654 s. ISBN 9544020365. info
Teaching methods
Lectures of contrastive character.
Assessment methods
Oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/JSB101