JSB_SLAVm1 Makedonština pro středně pokročilé I

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
lektor (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
JSBmk320 Makedonština pro mír.pokroč.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka makedonského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen komunikovat v makedonštině na úrovni odpovídající 120 hodinám jazykového kurzu.
Osnova
  • Idno prekažano vreme. Broevi - za odredena brojnost na lica; za približna brojnost. Celni (finalni) rečenici. Predminato vreme. Predlozi; upotreba na v, vo. Sporedbeni iskazi. Glagolska pridavka (formi). Formi (konstrukcii) složeni so "ima". Glagolskata pridavka vo imenski prirok. Možen način. Modalni glagoli. Predlozi. Glagolski prilog. Glagolska imenka. Nekoi zabeleški za redot na zborovite.
Literatura
  • MAREŠ, František Václav. Makedonská gramatika (Přít.) : Makedonska gramatika (Souběž.) : Makedonsko-český slovník. info
  • HORA, Karel a František Václav MAREŠ. Makedonsko-češki rečnik. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1999. 638 s. ISBN 80-85494-51-5. info
  • Cvičebnice makedonštiny. Edited by Zdeňka Ribarová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 166 s. ISBN 8021018895. info
  • KONESKI, Kiril. Makedonski jazik za stranci., Sreden kurs. Skopje: Univerzitet "Kiril i Metodij", 1991. 157 s. info
Výukové metody
Kurz je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
pismen test, usten ispit
Vyučovací jazyk
Makedonština
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/JSB_SLAVm1