JSS421 Lexicology for Students of South Slavonic Languages

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 12:00–13:40 C42
Prerequisites (in Czech)
Ukončené bakalářské studium balkanistiky, bulharistiky, serbistiky, kroatistiky, slovenistiky nebo makedonistiky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Comparative view on the lexicology of Czech, Croatian, Serbian and Bulgarian. Modern vocabulary, its development, international words, the newest trends in formating the vocabulary. Homonyms, phrases and idioms, the most important dictionaries. At the end of the course students will - be able to demonstrate the knowledge of Slavonic phonetics. - have a broader and more solid understanding of key aspects of linguistics. - have a broader and more solid understanding of key aspects of comparative study of Slavonic languages - be familiar with Slavonic grammar - contrast and compare Czech and other Slavonic languages
Syllabus
 • 1. Basic characteristics of lexicology, basic terminology 2. Word, lexem, lexical unit 3. Lexical semantics and component analysis 4. Common names, proper names 5. Synonyms, hyperonyms, hyponyms 6. Oppositional relationships 7. Homonyms, polysemantics 8. Dictionaries of Czech language and the other South Slavonic languages 9. Multi-language dictionaries of Czech language and the other South Slavonic languages 10. Phraseology and Idiomatics - basic characteristics and terminology 11. Phraseology and Idiomatics - Czech, Slovak and South Slavonic dictionaries and main publications 12. General repetition
Literature
 • ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 357 s. ISBN 9788074220203. info
 • ČEJKA, Mirek. Česká lexikologie a lexikografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 8021003936. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny - https://www.czechency.org/
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
 • Jonke, Ljudevit. O hrvatskome jeziku (u Telegramu od 1960. do 1968.). Priredio Ivan Marković. Zagreb : Pergamena, 2005.
 • IVIĆ, Pavle. Srpski jezički priručnik. 2., dop. i izm. izd. Beograd: Beogradska knjiga, 2004. 338 s. ISBN 8675900759. info
 • Stanojčić, Živojin - Popović, Ljubomir: Gramatika srpskoga jezika. Udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. ZUNS, Beograd 2004.
 • BOJADŽIEV, Todor. Bălgarska leksikologija. Izd. 1. Sofija: Anubis, 2002. 367 s. ISBN 954426535X. info
 • Vătov, Vărban: Leksikologija na bălgarskija ezik. IK Abagar, Veliko Tărnovo 1998.
Teaching methods
One lecture and one seminar per week
Assessment methods
Coursework, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/JSS421