JSS436 Translation workshop (B-C-S)

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jana Kobzová (lecturer)
Mgr. Pavel Pilch (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Monday 12:30–14:05 B2.41
Prerequisites (in Czech)
Předpokládá se znalost jednoho z jazyků: chorvatština, srbština bosenština A výborná znalost (rodilý mluvčí) jednoho z jazyků: čeština, slovenština
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnou studentům možnost praxe na poli uměleckého překladu, zejména na textech, které si žádají originální překladatelská řešení a tvůrčí přístup. Absolvent předmětu získá zkušenosti s nelehkou prací překladatele umělecké literatury. Výstupem předmětu by měla být sbírka překladových textů, které obstojí jako plnohodnotné překlady umělecké literatury z daných jazyků.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování schopen
- pochopit úlohu překladatele v tvůrčím procesu překladu uměleckého textu
- nalézat a argumentovaně komentovat překladatelská řešení
- kriticky nahlížet na překlad jako umělecký proces
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základní seznámení s prací překladatele v procesu uměleckého překladu, možná úskalí a výzvy, výhody a nevýhody různých překladatelských koncepcí
  • 2. Výběr textů pro práci v semestru
  • 3. Samostatná práce na překladu s pravidelnými setkáními nad rozpracovanými překlady, komentáře vyučujících (redaktorů) a kolegů
Literature
    required literature
  • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Apostrof, 2012. 367 stran. ISBN 9788087561157. info
  • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces : teorie a praxe funkcionalistického překládání. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 320 s. ISBN 9788072943432. info
Teaching methods (in Czech)
Samostatná práce na překladech
Komentáře a diskuse nad rozpracovanými překlady
Konzultace s vyučujícími
Assessment methods (in Czech)
Pro získání zápočtu student přeloží vybraný literární text do svého mateřského jazyka. Během procesu překladu je povinen navštěvovat konzultační semináře (max 3 absence) a poskytovat informace o procesu své práce ostatním účastníkům kurzu skrze cloudovou aplikaci.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: předpokládá dobrá znalost chorvatštiny, bosenštiny či srbštiny A výborná znalost češtiny či slovenštiny

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/JSS436