KA1_15 Expert seminar Academic Writing and editing academic texts II.

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. David Balarin (seminar tutor)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Špaček (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
interpretovat aktuální uměleckou problematiku ve spojení s problematikou psaní, přípravy, redakce a hodnocení odborného textu, na základě zadaných témat;
vytvořit strukturovaný text reflektující výsledky odborné diskuze;
Syllabus (in Czech)
  • V rámci semináře, vedeného formou e-learningu, budou studenti odevzdávat odborný text, který projde odborným hodnocením
  • Výuka bude probíhat výhradně pomocí interaktivní osnovy a bude mít následující kroky:
  • Zpracování odborného textu v rozsahu minimálně 10 000 (může se jednat i o text připravený do jiného předmětu), který musí být vložen do odevzdávárny v ELFu nejpozději do 30. června 2014
  • Komentáře vyučujících ke vloženým příspěvkům. Má-li komentář podobu otázky, musí být na odpověď na tuto otázku reagováno.
  • Dopracování odborného textu nejpozději do konce zkouškového.
Assessment methods (in Czech)
závěrečná práce, diskuse
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
Note related to how often the course is taught: On-line kurz v ELFu.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/KA1_15