KA1_16 Seminář Marketing I,

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. David Balarin (seminar tutor)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Špaček (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
interpretovat aktuální uměleckou problematiku v pojmech současného uměleckého prostředí, kritické analýzy, kulturní publicistiky a intepretace uměleckého artefaktu, na základě zadaných témat;
vytvořit strukturovaný text reflektující výsledky odborné diskuze;
Syllabus (in Czech)
  • V rámci semináře, vedeného formou e-learningu, budou studenti zpravovat referáty/stručné eseje aplikující teoretické pojmy, se kterými se seznámí během přednášek z předmětů Seminář kritiky a kulturní publicistiky a Metodologie uměnovědných oborů, na aktuální umělecké a kulturní reálie, součástí bude též nabídka témat mimo tento předmět.
  • Výuka bude probíhat výhradně pomocí interaktivní osnovy a bude mít následující kroky:
  • Zpracování úvodní eseje, úvahy, konspektu v rozsahu minimálně 5 000 znaků.
  • 3. Komentáře ke vloženým příspěvkům od vyučujících.
  • 4. Dopracování kritiky či recenze(nejpozději do konce zkouškového období)
Teaching methods (in Czech)
diskuse v seminárních skupinách
Assessment methods (in Czech)
závěrečný text, diskuse
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
Note related to how often the course is taught: On-line kurz v ELFu.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/KA1_16