KA1_1 Seminář Marketing I,

Faculty of Arts
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. David Balarin (seminar tutor)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Špaček (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
KA1_1/FCE1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/FCE2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/FCE3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/FE1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/FE2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/FE3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/FE4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/INST1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/INST2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/INST3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/INST4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MED1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MED2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MED3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MED4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MIL1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MIL4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MKTG1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MKTG2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MKTG3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MKTG4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MKTG5: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MULTI1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MULTI2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MULTI3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/MULTI4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/P_ROLE1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/P_ROLE2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/P_ROLE3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/P_ROLE4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/PUB1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/PUB2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/PUB3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/PUB4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/ROLE1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/ROLE2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/ROLE3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/ROLE4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/TRH1: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/TRH2: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/TRH3: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/TRH4: No timetable has been entered into IS.
KA1_1/x_finance: No timetable has been entered into IS. V. Pantůček
KA1_1/x_kompetence: No timetable has been entered into IS. V. Pantůček
KA1_1/x_kvalita: No timetable has been entered into IS. V. Pantůček
KA1_1/x_vizual: No timetable has been entered into IS. V. Pantůček
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
interpretovat aktuální uměleckou problematiku v pojmech sociologie umění, marketingu a managementu kulturních institucí, na základě zadaných témat;
vytvořit strukturovaný text reflektující výsledky odborné diskuze;
Syllabus (in Czech)
 • V rámci semináře, vedeného formou e-learningu prostřednictvím ISU, budou studenti zpravovat referáty/stručné eseje aplikující teoretické pojmy, se kterými se seznámí během přednášek ze Sociologie umění, na aktuální umělecké a kulturní reálie, součástí bude též nabídka témat mimo sociologii umění.
 • Výuka bude probíhat výhradně v ISU pomocí interaktivní osnovy (které budou zveřejněny 24.9. večer) a bude mít následující kroky:
 • 1. Výběr a přihlášení se do seminární skupiny (nejpozději do 5.10.)
 • 2. Zpracování úvodní eseje, úvahy, konspektu (nejpozději do 26.10.) každým členem seminární skupiny v rozsahu cca 2/3 normostrany = 1200 znaků.
 • 3. Komentáře ke vloženým příspěvkům ostatních členů seminární skupiny (nejpozději do 30.11.) Každý účastník vloží minimálně jeden komentář ke každému příspěvku. Má-li komentář podobu otázky, musí být na odpověď na tuto otázku reagováno.
 • 4. Dopracování eseje nebo úvahy (konspekt se v této fázi přetaví v jednu z těchto dvou forem) na základě seminární diskuze, přednášek a dalšího studia do rozsahu cca 2 normostran = 3600 znaků (nejpozději do 30.12.)
Literature
  required literature
 • CIGÁNEK, Jan. Úvod do sociologie umění. Praha: Obelisk, 1972. info
  recommended literature
 • The sociology of art : ways of seeing. Edited by David Inglis - John Hughson. 1st pub. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005. xiii, 223. ISBN 0333962672. info
 • ALEXANDER, Victoria D. Sociology of the arts : exploring fine and popular forms. 1st pub. Malden: Blackwell, 2003. xix, 366. ISBN 9780631230403. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1iv, 267. ISBN 041521386X. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1v. ISBN 041521386X. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1viii, 23. ISBN 041521386X. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. Vol. I, From prehistoric times to the middle ages. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1ii, 274. ISBN 0-415-19945-X. info
 • KOTLER, Philip and Joanne SCHEFF. Standing room only : strategies for marketing the performing arts. Boston: Harvard Business School Press, 1997. xii, 560. ISBN 0875847374. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2012/KA1_1