KFDK1 Kolokvium I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 30 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Priv.-Doz. Dr.phil. Stefan Schaffner, M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kolokvium z četby literárních textů latinských a starořeckých včetně prokázání schopností samostatné a tvůrčí interpretace textu.
Doktorand si během 1. semestru připraví seznam vybraných textů v souladu se zvoleným tématem disertační práce a vlastní specializací a předloží jej k schválení školiteli.
Povinné penzum četby je v rozsahu 200 tzv. teubnerských stran.
Pro doktorandy s grecistickým zaměřením činí 100 stran v latině a 100 stran v klasické řečtině, pro doktorandy s latinistickou orientací 175 stran v latině a 25 stran v klasické řečtině. Složení kolokvia se očekává do konce 4. semestru studia.
Osnova
  • 1) Příprava seznamu vybraných textů v souladu se zvoleným tématem disertační práce a vlastní specializací; jejich schválení školitelem.
  • 2) Individuální četba a interpretace textů v rozsahu 200 tzv. teubnerských stran.
Literatura
  • Individuálně v souladu se schváleným penzem latinských a řeckých textů.
  • Literature is assigned on an individual basis according to the approved range of the Latin and Greek texts.
Výukové metody
Četba, překlad, interpretace.
Metody hodnocení
Kolokvium - překlad literárních textů latinských a starořeckých. Prokázání schopnosti samostatné a tvůrčí interpretace textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KFDK1