KFDSP3 Speciální přednáška III

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Priv.-Doz. Dr.phil. Stefan Schaffner, M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pro absolvování předmětu Speciální přednáška I-IV si doktorand volí přednášku nebo seminář po dohodě se školitelem z nabídky katalogu předmětů Filozofické fakulty MU tak, aby dále prohloubil svoje znalosti v disciplínách spřízněných s řeckou či latinskou lingvistikou a literární vědou v souladu s požadavky předmětu Kolokvium II.
Příklady předmětů, které může doktorand absolvovat v rámci předmětu Speciální přednáška I-IV v rámci nabídky FF MU: Teorie syntaxe, Základy indoevropeistiky, Dějiny lingvistiky 19. století, Odborný text - odborný diskurz, Etruskové a střední Evropa, Římské provincie ve středním Podunají, Římské náboženství, Římský císařský kult, Teorie a dějiny literární komparatistiky, Teorie literatury, Umění starověkého Řecka, Metodologie vědy, atd.
Osnova
  • Individuálně v souladu s obsahem zvoleného kurzu.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle náplně kurzu.
  • Literature is assigned individually, depending on the subject matter of the course.
Výukové metody
Závisí na typu zvoleného kurzu.
Metody hodnocení
Individuálně v souladu s obsahem zvoleného kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KFDSP3