KFMgrC02 Četba Hérodota a Thúkýdida

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcA04 Řecká mluvnice IV
Znalost starořecké normativní mluvnice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uplatnit znalost starořecké normativní mluvnice při samostatné četbě starořeckého textu (Hérodotos, Thúkýdidés), který je studentovi zadán k samostatnému překladu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen gramaticky analyzovat, přeložit a interpretovat řeckou historiografii na vysoké úrovni.
Osnova
  • Řešení problematických míst v Herodotově díle Historiae, kniha I, VII, nebo v Thúkýdidově díle Historiae, kniha I, II (student si vybírá jednoho z výše uvedených autorů).
Literatura
  • DEWALD, Carolyn. Thucydides' war narrative : a structural study. Berkeley: University of California Press, 2005. xiv, 258. ISBN 0520241274. info
  • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
  • LEPPIN, Hartmut. Thukydides und die Verfassung der Polis : ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Berlin: Akademie-Verlag, 1999. 253 s. ISBN 3050034580. info
  • DIMITROPOULOS, Panagiotis. Untersuchungen zum finalen Genetiv des substantivierten Infinitivs bei Thukydides. Helsinki: Societas scientiarum Fennica, 1999. vi, 117. ISBN 9516533000. info
  • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
  • HÉRODOTOS. Da aber staunte Herodot : merkwürdige und gruselige, wunderbare und komische Stories des Vaters der Geschichte. Edited by Werner Keller, Illustrated by Roland Kohlsaat. Zürich: Droemer Knaur, 1972. 398 s. ISBN 3426055716. info
  • HERODOTOS, ca 484 př.Kr. Auswahl aus Herodot : Herodot (Variant.). Edited by Wilhelm Krause. 3. Aufl. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1965. 274 s. info
  • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
Výukové metody
Tento předmět není vyučován standardní formou, nýbrž formou konzultací, při nichž student řeší s vyučujícím své konkrétní dotazy nad vybraným úsekem textu, který je studentovi zadán k samostatnému překladu.
Metody hodnocení
Ukončení ústní: zápočet (student musí prokázat schopnost správné interpretace a překladu na vybraném úryvku).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.