KJ1B006 Catalan modernism

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/2. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jiří Pešek (lecturer)
Mgr. Lucie Rossowová, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Rossowová, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Timetable
Thu 14:00–15:40 G24
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Cílem předmětu je prezentovat Modernismus, politické a kulturní hnutí vyvinuté v Katalánsku koncem devatenáctého a počátku dvacátého století (přibližně 1888-1911). Projevy Modernismu budou studovány především v oblasti architektury, výtvarného umění (malířství, sochařství, hudba, design, dekorativní umění a grafika) a politiky.

The course aims to present Modernisme, a political and cultural movement developed in Catalonia in the late nineteenth and early twentieth centuries (approximately 1888-1911). The manifestations of Modernism will be studied mainly in the area of architecture, fine arts (painting, sculpture, music, design, decorative arts and graphics) and politics.
Learning outcomes
Na konci kurzu studenti musejí mít hluboké znalosti o vývoji katalánského modernismu.

At the end of the course students must know in depth the development of Catalan modernism in every way.
Syllabus
 • 1. Art Nouveau - modernismus (Úvodní téma, nová koncepce evropské společnosti, moderní společnost) 2. Barcelona, město Modernisme 3. Antoni Gaudí (Životopis + práce, Josep Fontserè, Josep M. Jujol, Francesc Berenguer, Joan Rubió Bellver) 4. Ostatní architekti (Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Pere Falqués i Urpí, Enric Sagnier, Jaume Torres i Grau, Josep Vilaseca i Casanova, Roc Cot Cot a Cot, Ramon Viñolas Llosas, Juli Batllevell i Arús, Salvador Valeri i Pupurull, Adolf Ruiz i Casamitjana, Telm Fernández Janot, Domènech Sugreñes, Manuel Sayrach Carreras, Lluís Muncunill, Gaietà Buïgas, Joaquim Raspall i altres) 5. Malování (Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Francesc Masriera, Joaquim Mir i Trinxet, Alexandre de Riquer, Oleguer Junyent, Miquel Utrillo, Adrià Gual, Isidre Nonell) 6. sochařství, dekorativní a grafické umění (Josep Llimona, Pau Gargallo, Eusebi Arnau, Hipólit Montseny, Lluís Brú, Gaspar Homar ...) 7. Hudba (Isaac Albèniz, Apel·les Mestres, Enric Morera, Enric Granados, Lluís Millet, Jaume Pahissa) 8. Závěrečná diskuze
 • 1. Art Nouveau – Modernisme 2. Barcelona, city of Modernisme 3. Antoni Gaudí (Biography + work, Josep Fontserè, Josep M. Jujol, Francesc Berenguer, Joan Rubió Bellver) 4. Other architects (Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Pere Falqués i Urpí, Enric Sagnier, Jaume Torres i Grau, Josep Vilaseca i Casanova, Roc Cot i Cot, Ramon Viñolas Llosas, Juli Batllevell i Arús, Salvador Valeri i Pupurull, Adolf Ruiz i Casamitjana, Telm Fernández Janot, Domènech Sugrañes, Manuel Sayrach Carreras, Lluís Muncunill, Gaietà Buïgas, Joaquim Raspall i altres) 5. Painting (Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Francesc Masriera, Joaquim Mir i Trinxet, Alexandre de Riquer, Oleguer Junyent, Miquel Utrillo, Adrià Gual, Isidre Nonell) 6. Sculpture, decorative and graphic arts (Josep Llimona, Pau Gargallo, Eusebi Arnau, Hipòlit Montseny, Lluís Brú, Gaspar Homar…) 7. Music (Isaac Albèniz, Apel·les Mestres, Enric Morera, Enric Granados, Lluís Millet, Jaume Pahissa) 8. Final discussion
Literature
  required literature
 • ARTIGAS, Isabel. Modernisme. Art Nouveau in Barcelona. Barcelona: LOFT Publications, 2011.
 • ZERBST, Rainer. Gaudí : 1852-1926 : Antoni Gaudí i Cornet - život v architektuře. Bratislava: Slovart., 1999. 239 s. ISBN 3822897159. info
  not specified
 • MENDOZA, Eduardo. Barcelona modernista. Barcelona: Seix Barral, 2003.
 • HENSBERGEN, Gijs van. Gaudí. Translated by Hana Volejníková. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 318 s. ISBN 807257955X. info
Teaching methods
Přednášky, diskuse

Lectures, class discussion
Assessment methods
Závěrečná esej (5-6 stran) související s modernismem + závěrečná diskuze

Final essay (5-6 pages), free subject, related to modernism + final discussion
Language of instruction
Catalan
Further Comments
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/KJ1B006