KJIA020 Written Test

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Elena Casas Cortada (lecturer)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (lecturer)
Mgr. Jiří Pešek (lecturer)
Mgr. Lucie Rossowová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. David Utrera Domínguez (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Lucie Rossowová, Ph.D.
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
KJIA010 Catalan Normative Grammar III
Předmět si student zapisuje v semestru, kdy plánuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Závěrečná písemná práce má ověřit znalosti studentů v oblasti normativní gramatiky katalánštiny. Předmětem závěrečné písemné práce je látka probraná v Jazykovém semináři I-VI a v Normativní gramatice I-III.
Syllabus (in Czech)
  • Test se skládá z 5 částí: comprensió oral, comprensió escrita, gramàtica i vocabulari, expressió escrita i expressió oral
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KJIA020