KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
RNDr. Michal Černý (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Tulinská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Počítačová gramotnost na uživatelské úrovni. Schopnost práce s internetem, zvídavost, schopnost samostatné práce a touha samostatně hledat řešení, základy angličtiny jsou vítané, ale nikoli nezbytné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 345/350, pouze zareg.: 27/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům předat základní kompetence, které se týkají práce s odborným textem a se zdroji - od vyhledávání po vlastní tvorbu.
Je koncipován tak, aby studentům mohl pomoci s následujícími problémy: Máte problémy s vyhledáváním zdrojů pro své seminární či diplomové práce? Chtěli byste lépe vyhledávat na Internetu? Neumíte správně posoudit odbornost textu? Potřebujete se naučit správně citovat a uvádět použité zdroje podle vyžadované normy?


Naučíte se:
 • nalézt správná místa pro vyhledávání informací,
 • efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci,
 • správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce,
 • lépe psát odborné vysokoškolské práce,
 • kriticky posoudit, který zdroj je pro vás ten správný a důvěryhodný,
 • vytvořit poster či prezentaci,
 • psát si poznámky a organizovat si je
 • a mnoho dalšího.

 • Osnova
  • Sebeřízení
  • Definování tématu
  • Internet jako zdroj informací
  • Databáze odborných textů
  • Zdroje a způsoby získání informací
  • Hodnocení zdrojů a informací
  • Organizace informací
  • Efektivní čtení
  • Tvorba textu
  • Formální zpracování textu
  • Vizualizace
  • Prezentace
  Literatura
   doporučená literatura
  • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
  • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
  • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
   neurčeno
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • COTTRELL, Stella. The study skills handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. vi, 426. ISBN 9781137289254. info
  • GODFREY, Jeanne. How to use your reading in your essays. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. viii, 162. ISBN 9781137294685. info
  • GREETHAM, Bryan. How to write better essays. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xi, 315. ISBN 9781137293282. info
  Výukové metody
  Kurz je plně distanční s týdenní periodicitou. Metody: E-learning, průběžné úkoly a kvízy, závěrečný test.
  Metody hodnocení
  E-learningový kurz. Každý týden student vypracuje úkol dle stanoveného zadání. Tyto úkoly jsou nezbytnou podmínkou pro ukončení předmětu. Je potřeba splnit všechny úkoly.
  Závěrečného hodnocení se skládá ze dvou částí: písemného testu (1/3 hodnocení) a samostatně z domu vypracovaného úkolu v podobě seminární práce (2/3 hodnocení), dle stanovených pokynů v kurzu.
  Informace učitele
  KURZ BUDE ZAHÁJEN 25.9. STUDENTI BUDOU O ZAHÁJENÍ INFORMOVÁNI EMAILEM. Kurz bude využívat prostředí: - webových stránek kurzu - Google Classroom a Google docs - Go Formative.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/KPI11

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 9. 2017 01:37, 38. (sudý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému