KPI11 Information Literacy Course

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Hana Tulinská (lecturer)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Bc. Klára Dvořáková (seminar tutor)
Mgr. Jan Harnušek (seminar tutor)
Bc. Radmila Kouřilová (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Kunová (seminar tutor)
Mgr. Pavla Martinková (seminar tutor)
Mgr. Monika Martonová (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Hana Matějková (seminar tutor)
Mgr. Tereza Miškechová (seminar tutor)
Mgr. Lenka Ondráčková (seminar tutor)
Mgr. Pavla Popeláková, DiS. (seminar tutor)
Mgr. Jana Uchočová (seminar tutor)
Mgr. Petr Urban (seminar tutor)
Bc. Marta Zonková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Tulinská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
KPI11/DvorakovaA: No timetable has been entered into IS. K. Dvořáková
KPI11/HarnusekA: No timetable has been entered into IS. J. Harnušek
KPI11/KunovaA: No timetable has been entered into IS. Z. Kunová
KPI11/MartonovaB: No timetable has been entered into IS. M. Martonová
KPI11/MartonovaC: No timetable has been entered into IS. M. Martonová
KPI11/MatejkovaA: No timetable has been entered into IS. H. Matějková
KPI11/MatejkovaC: No timetable has been entered into IS. H. Matějková
KPI11/MinarikovaB: No timetable has been entered into IS. P. Martinková
KPI11/MinarikovaC: No timetable has been entered into IS. P. Martinková
KPI11/MiskechovaA: No timetable has been entered into IS. T. Miškechová
KPI11/MiskechovaB: No timetable has been entered into IS. T. Miškechová
KPI11/OndrackovaB: No timetable has been entered into IS. L. Ondráčková
KPI11/OndrackovaC: No timetable has been entered into IS. L. Ondráčková
KPI11/SchwarzovaB: No timetable has been entered into IS.
KPI11/Tulinska: No timetable has been entered into IS. H. Tulinská
KPI11/UchocovaA: No timetable has been entered into IS. J. Uchočová
KPI11/UrbanA: No timetable has been entered into IS. P. Urban
KPI11/VavrickovaA: No timetable has been entered into IS. P. Popeláková
KPI11/ZonkovaA: No timetable has been entered into IS. M. Zonková
Prerequisites
Basic computer literacy.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 350 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 66/350, only registered: 0/350, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/350
Course objectives
At the end of the course students should be able to: - define main concepts of the research topic, define their information demands - search and choose relevant sources of information - be familiar with the use of electronic and classic information sources related to their subject of study - know how to use effectively miscellaneous search engines - manage how to evaluate, organize and use information - be familiar with the differencies of particular search engines in electronic information sources - use library electronic information services for their study and practice - work with scientific texts - be familiar with (new) Internet utilities - understand ethical and legal matters related to information technologies, information science etc.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování kurzu umět:
 • nalézt správná místa pro vyhledávání informací,
 • efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci,
 • dobře volit klíčová slova,
 • správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce,
 • lépe psát odborné vysokoškolské práce,
 • kriticky posoudit, který zdroj je pro vás ten správný a důvěryhodný,
 • užívat metody efektivního a kritického čtení,
 • psát si poznámky a organizovat si je
 • Syllabus
  • Solving problem
  • Searching information and organization
  • Analysis
  • Creating a publishing of information
  Literature
   recommended literature
  • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
  • MEŠKO, Dušan and Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠIMEK, Dušan and Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
  • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
  • KRČÁL, Martin and Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 pp. ISBN 978-80-260-6074-1. oficiální stránka knihy info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
   not specified
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • COTTRELL, Stella. The study skills handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. vi, 426. ISBN 9781137289254. info
  • GODFREY, Jeanne. How to use your reading in your essays. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. viii, 162. ISBN 9781137294685. info
  • GREETHAM, Bryan. How to write better essays. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xi, 315. ISBN 9781137293282. info
  Teaching methods
  Full e-learning, weekly modules require regular work on homeworks and tetst.
  Assessment methods
  Distance online course, comprised of 10 theme modules. For succesful course conclusion, students have to: - fulfil continuous written homeworks and tests - pass a final written homework and test
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  Information on the extent and intensity of the course: celý předmět je formou eLearningu.
  Teacher's information
  http://kisk.phil.muni.cz/kpi
  The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KPI11