KPI22 Kreativní práce s informacemi

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Bc. Barbora Fukárková (cvičící)
Mgr. Natálie Velecká (cvičící)
Mgr. Vojtěch Hamerský, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Fukárková
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku a chuť se vzdělávat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 79/300, pouze zareg.: 0/300, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/300
Cíle předmětu
Kurz Kreativní práce s informacemi podporuje rozvoj informační gramotnosti studentů. Navazuje na tradiční témata práce s informacemi a doplňuje je tak o aktuální kompetence potřebné pro efektivní rozvoj jedince v informační společnost. Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat teorii kreativity a kritického myšlení a využívat je ve svém studiu;
- efektivně používat asociace a aplikovat je do kreativních technik;
- pojmenovat a využít základní nástroje vizualizace informací;
- vytvářet vlastní mentální mapy pro akademické i neakademické prostředí;
- využívat metody tvůrčího psaní pro akademické i beletristické psaní;
- používat při studiu techniky učení a paměťové techniky
- chápat smysl sebeřízení během práce a učení se


Kurz představuje pravděpodobně nejširší a nejkomplexnější vzdělávací online předmět zaměřující se na kreativitu v České republice. Vychází z řady monografií a skript autora kurzu, který spolu se svými kolegy téma kreativity v procesu učení a práce s informacemi rozvíjí. Těžiště je nořeno do vlastní schopnosti studenta rozvinout svůj tvůrčí potenciál a uplatnit ho ve vlastním studiu nebo práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
tvořit myšlenkové mapy;
využívat metody tvůrčího psaní;
využívat kreativní techniky;
kriticky číst;
rychle číst;
tvořit pokročilým způsobem poznámky;
vytvářet infografiku;
využívat náčrtky pro zápis informací;
reflektovat svůj proces učení se;
řídit svůj proces učení;
rozvíjet a podporovat vlastní kreativitu;
Osnova
 • Hledání vlastní vzdělávací cesty
 • Metody učení a kreativita
 • Myšlenkové mapy
 • Efektivní a kritické čtení
 • Tvůrčí psaní
 • Kreativní techniky
 • Vizualizace a presentace informací
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. Kreativní práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2018. 169 s. ISBN 978-80-88123-20-0.
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2016. 176 s. ISBN 978-80-265-0519-8.
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Efektivní učení. 1. vyd. Brno: Bizbook, 2016. 159 s. ISBN 978-80-265-0479-5. info
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map. IT lib. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 38-44. ISSN 1335-793X. URL info
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8. URL info
 • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN 1804-2406. URL info
 • ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 315 s. ISBN 8025104575. info
Výukové metody
e-learning
Metody hodnocení
Student během semestru absolvuje každý týden úvod do zajímavých technik, z kterých bude plnit úkoly a provádět vzájemné hodnocení spolužáků. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit zadané úkoly, složit online test a vytvořit kreativní deník.
Informace učitele

Odkaz na kurz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.