KR017 Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A21
Předpoklady
Základní znalost klasické řečtiny je vítaná, ale není podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako stručný přehled jazyků a písemných systémů antického Středomoří se zvláštním zřetelem k vývoji starořečtiny. Kurz nejprve uvádí studenty do problematiky různých modalit dochování starořeckých textů a následně diachronicky popisuje vývoj řeckého jazyka a jeho grafické podoby od mykénské řečtiny po helénistickou koiné. Okrajově jsou zmíněné také jazyky neřeckých kmenů v oblasti Egeidy a Malé Asie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat základní charakteristiky vývoje jazyků a písem ve středomořském jazykovém prostoru od počátků písemných dokladů až po řecké doklady jednotlivých dialektů;
- nastínit způsoby vytváření a šíření písemných systémů;
- vyjmenovat nejdůležitější písemné památky neřeckých jazyků;
- popsat historické pozadí vzniku lineárního písma B;
- nastínit vývoj klasické řecké alfabety a řeckých dialektů od předklasického až do helenistického období.
Osnova
 • 1. Úvod.
 • 2. Epigrafické doklady.
 • 3. Papyrologie.
 • 4. Pozdně antické a raně středověké rukopisy.
 • 5. Indoevropské jazyky a klasická řečtina.
 • 6. Mínojská kultura a lineární písmo A.
 • 7. Mykénská kultura a lineární písmo B.
 • 8. Temná staletí a vznik řecké alfabety.
 • 9. Homérská řečtina.
 • 10. Řecká archaická lyrika a dialekty klasické řečtiny.
 • 11. Helénistická koiné.
 • 12. Neřecké kmeny a jejich písemné památky.
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoněk, A. (2007). Písmo a jazyk mykénské řečtiny. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bartoněk, A. (2009). Dialekty klasické řečtiny. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bartoněk, A. (2011). Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Brno: Masarykova univerzita.
 • Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky: Srovnávací fonologie a morfologie. Praha: Academia.
  doporučená literatura
 • Jeffery, L. (1990). The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford: Oxford University Press.
 • Woodard, R. D. (1997). Greek Writing from Knossos to Homer. Oxford: Oxford University Press.
 • Bakker, E. J. (ed.) (2010). A Companion to Ancient Greek Language. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Christidis, A.-F. (ed.) (2007). A History of Ancient Greek. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Horrocks, G. (2010). Greek: A History of the Language and its Speakers. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
 • McLean, B. H. (2002). An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C. - A.D. 337). Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Bagnall, R. S. (ed.) (2009). The Oxford Handbook of Papyrology. Oxford: Oxford University Press.
 • Meillet, A. (1965). Aperçu d'une histoire de la langue grecque. Paris: Klincksieck.
 • Colvin, S. (2007). A Historical Greek Reader: Mycenaean to the Koiné. Oxford: Oxford University Press.
 • Adrados, F. R. (1999). Historia de la lengua griega. Madrid: Gredos.
 • Meier-Brügger, M. (2002). Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin - New York: Walter de Gruyter.
 • Forston, B. W. (2010). Indo-European Language and Culture. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Clackson, J. (2007). Indo-European Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a diskuzí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě písemného testu (multiple choice, 20 otázek, pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 70%).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KR017