KRBcA07 Latin Language I

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Natália Gachallová (lecturer)
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Slíva (lecturer)
Mgr. Pavel Ševčík (lecturer)
Mgr. Tereza Ševčíková (lecturer)
Mgr. Anna Žáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
KRBcA07/01: Mon 9:10–10:45 A21, M. Okáčová
KRBcA07/02: Mon 10:50–12:25 A21, M. Okáčová
KRBcA07/03: Tue 9:10–10:45 zruseno D11, A. Žáková
KRBcA07/04: Tue 15:50–17:25 A21, A. Žáková
KRBcA07/05: Wed 9:10–10:45 zruseno D11, N. Jašková
KRBcA07/06: Thu 9:10–10:45 zrusena M13, J. Slíva
Prerequisites
(! LJBcA01 Latin Grammar I ) && (! LJSPFF Latin for FF ) && (! ROMIB001 Latin for Rom. I ) && (! CJV09 Latin I ) && ! NOWANY ( LJBcA01 Latin Grammar I , LJSPFF Latin for FF , ROMIB001 Latin for Rom. I , CJV09 Latin I )
The course is offered to beginners, no previous knowledge of Latin is expected.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 180 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/180, only registered: 0/180, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/180
Fields of study the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
reproduce nominal and verbal paradigms studied within the course (see syllabus of the course);
explain grammatical rules studied within the course;
use basic Latin grammatical terminology associated with the grammar studied within the course;
recognize grammatical categories of the morphological forms studied within the course;
translate simple Latin sentences into Czech;
describe grammatical structure of a clause.
Syllabus
 • Introduction to Latin language, alphabet, pronuntiation and accent. Latin grammatical categories in comparison with Czech. Introduction to declension and conjugation.
 • 1st declension nouns, basic prepositions.
 • 1st conjugation (present, imperfect and future indicative, imperative, present infinitive); translation of passive forms, expression of agent.
 • 2nd declension nouns, 1st and 2nd declension adjectives.
 • Verb esse and its compounds. Adverbs of 1st and 2nd declension adjectives.
 • 2nd conjugation (present, imperfect and future indicative, imperative, present infinitive).
 • 3rd declension nouns.
 • 3rd and 4th conjugation, mixed conjugation (type capio) - present, imperfect and future indicative, imperative, present infinitive.
 • Deponent verbs.
 • 3rd declension adjectives, present participle and its use.
 • Adverbs of 3rd declension adjectives, personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative prononus - is, ea, id; idem, eadem, idem; possessive genitive and dative.
Literature
  not specified
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. (Basic Course of Latin. Volume 2.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 pp. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Vyd. 10. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 336 s. ISBN 9788021032170. info
 • Novotný, F. (ed.). Základní latinská mluvnice. 2. vyd., v H & H 1. Jinočany : H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7.
 • Pražák, J. M. - Sedláček, J. - Novotný, F. Latinsko-český slovník., A-K. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743.
 • Pražák, J. M. - Sedláček, J. - Novotný, F. Latinsko-český slovník., L-Z. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia I. 4. vyd. Praha : Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia II. 2. vyd. Praha : Leda, 1999. 471 s. ISBN 8085927527.
Teaching methods
Lectures, practice (translation, grammar exercises). Regular class attendance and homework are required.
Assessment methods
Requirements for successful completion of the course: passing the final written test (passing score: 70% - credit, 75% - colloquium); filling in questionnaires available in the IS (minimum passing score: 70%); active class participation.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Studenti obecné jazykovědy, klasické řečtiny, mediteránních studií a klasické archeologie volí ukončení kolokviem, ostatní ukončení zápočtem.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž obsah je totožný (studijní řád, čl. 8 odst. 4).
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/KRBcA07