KRBcA12 Řecká syntax II

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 A22
Předpoklady
KRBcA11 Řecká syntax I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student: - mít systematickou představu o souvětné skladbě řeckého textu a o funkční ekvivalenci jednotlivých typů konstrukcí; - schopen aktivních transformací mezi větnými a polovětnými strukturami; - schopen korektního překladu (do češtiny) autentických řeckých pasáží obsahujících probrané jevy a (do řečtiny) modelových vět českých.
Osnova
 • 1. Opakování souvětí podřadných, větných i polovětných struktur.
 • 2. Nominativ, vokativ a akuzativ předmětu.
 • 3. Příslovečný akuzativ.
 • 4. Dvojitý nominativ, akuzativ.
 • 5. Atributivní a komplementární genitiv.
 • 6. Genitiv vztahu a odluky.
 • 7. Příslovečný genitiv.
 • 8. Dativ směru a vztahu.
 • 9. Dativ nepřímého předmětu.
 • 10. Příslovečný dativ.
 • 11. Předložky.
 • 12. Opakování.
Literatura
 • LINDEMANN, Hans a Hans FÄRBER. Griechische Grammatik. 2. unveränderter Nachdruck. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2003. xiv, 172 s. ISBN 3-8253-1371-9. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • RIJKSBARON, Albert. The syntax and semantics of the verb in classical Greek :an introduction. 3rd ed. Amsterdam: J.C. Gieben, 2002. xiv, 214 s. ISBN 90-5063-338-2. info
 • BASILE, Nicola. Sintassi storica del greco antico. Edited by Paola Radici Colace. Nuova ed. ampliata e revista. Bari: Levante, 2001. 862 s. ISBN 88-7949-248-9. info
 • RIJKSBARON, Albert. Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks. Lunteren: Hermaion, 2000. 197 s. ISBN 90-5027-101-4. info
 • GOODWIN, William W. Syntax of the moods & tenses of the Greek verb. Paperback ed. London: Bristol Classical Press, 1998. xxxii, 464. ISBN 185399555X. info
 • CHANTRAINE, Pierre. Grammaire Homérique. Tome II, Syntaxe. Paris: Klincksieck, 1997. viii, 378. ISBN 2-252-028520-4. info
 • MEIER-BRÜGGER, M. Griechische Sprachwissenschaft. Berlin, 1992. info
 • Etudes de syntaxe du grec classique :recherches linguistiques et applications didactiques : actes du premier Colloque international de didactique de la syntaxe du grec classique 17, 18, 19 avril 1991 Université de Nice. Edited by Michele Biraud. Paris: Les Belles lettres, 1991. 180 s. ISBN 2-251-62162-8. info
 • In the footsteps of Raphael Kühner :proceedings of the International colloquium in commemoration of the 150th anniversary of the publication of Raphael Kühner's Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Edited by Albert Rijksbaron - Henk L. Mulder - Gery C. Wakker. Amsterdam: J.C. Gieben, 1988. 386 s. ISBN 90-70265-90-7. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
Výukové metody
domácí příprava + teoretický výklad a praktická cvičení v přímé výuce
Metody hodnocení
Ukončení předmětu na základě úspěšného absolvování písemného testu (ověřována je především schopnost studenta náležitě syntakticky analyzovat vybraný úryvek řeckého textu).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/KRBcA12

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2017 21:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému