EN

FF:KRBcA13 Klasická řečtina I - Informace o předmětu

KRBcA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 A21
Předpoklady
! NOWANY ( KRBcC03 Řečtina: základ I )
Znalost alfabety je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává výklad normativní mluvnice attického dialektu v klasickém období (5./4. stol. př.n.l.) v míře potřebné k porozumění řeckému textu. Na konci kurzu student bude schopen: zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu); vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu; určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů; překládat do češtiny řecké věty a jednoduché texty; popsat gramatickou strukturu věty.
Osnova
 • 1. alfabeta, výslovnost řečtiny, diakritická a interpunkční znaménka 2. gramatická struktura řečtiny 3. skloňování o-kmenové deklinace 4. časování sloves samohláskových nestažených a souhláskových v prézentu aktivním i mediopasivním 5. vazba akuzativu s infinitivem 6. a- kmenová deklinace 7. imperfektum aktivní i mediální, augment 8. vyjadřování ireality 9. a-kmeny: maskulina a a-impurum 10. participium prézentu mediopasiva, vazba genitivu absolutního 11. indikativ prézentu slovesa „být“, tvoření adverbií 12. vazba nominativu s infinitivem
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
  neurčeno
 • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
 • Řecko-český slovník. Edited by Václav Prach. Praha: Scriptum, 1993. 588 s. ISBN 80-85528-22-3. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 1, A-K. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 2, L-[Omega]. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (gramatická cvičení, překlady), četba jednoduchých textů, opakování. Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly formou testů v e-learningovém kurzu (vyplnění 75 % testů je podmínkou pro přistoupení k zápočtové písemce).
Metody hodnocení
Podmínkou pro připuštění k zápočtu je vyplnění 75 % testů v e-learningovém kurzu. Zápočet se uděluje na základě písemného testu ze znalostí 5-6 lekcí probírané učebnice (Lexis). Test obsahuje překlad krátkého souvislého řeckého textu, překlad vět z řečtiny, určování slovesných tvarů a skloňování podstatných a přídavných jmen.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=799
Jako alternativní kurz lze volit Základní kurz klasické řečtiny (KRBcC03), který je kromě základních gramatických jevů zaměřen více na reálie (historie písma a jazyka, etymologie, přejatá slova, topografii, poznámky k historii, literatuře, mytologii atp.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět povinný (A kredit) pro studenty klasické archeologie a dvouborové latiny, pro studenty ostatních oborů je volitelný (B kredit).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/KRBcA13