EN

FF:KRBcA14 Klasická řečtina II - Informace o předmětu

KRBcA14 Klasická řečtina pro neoborové studenty II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 A21
Předpoklady
KRBcA13 Klasická řečtina I || KLBcA21 Klasická řečtina I || LJBcA13 Klasická řečtina I || OJ521 Klasická řečtina I || RLB116 Klasická řečtina I || KRBcC03 Řečtina: základ I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Hlavním cílem kurzu je prohloubit znalost starořecké gramatiky.
Na konci kurzu bude student schopen: zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu); vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu; přeložit se slovníkem jednoduché řecké texty; vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
Osnova
 • 1. Opakování prézentu a imperfekta. 2. Silný aorist aktivní a mediální. 3. Význam aoristu, podmínka dokonavá. 4. Slabý aorist aktivní a mediální. 5. Futurum aktivní a mediopasivní. 6. Zájmena osobní, vztažná, ukazovací. 7. Stupňování adjektiv. 8. Konsonantické kmeny ražené. 9. Konsonantické kmeny plynné. 10. Nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií. 11. Slabý aorist pasivní. 12. Slabé futurum pasivní. 13. Shrnutí a opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  neurčeno
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • VLACHOS, V. P. Ta rimata omala ke anomala tis archeas ellinikis. Gutenber Athina, 1990. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 1, A-K. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 2, L-[Omega]. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
 • Řecko-český slovník. Edited by Václav Prach. Praha: Scriptum, 1993. 588 s. ISBN 80-85528-22-3. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (gramatická cvičení), četba jednoduchých řeckých textů, opakování.
Metody hodnocení
Ve výuce je žádoucí aktivní účast studenta. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu ze znalostí 12 lekcí probírané učebnice (Lexis). Test obsahuje překlad krátkého souvislého řeckého textu, překlad vět z řečtiny, určování slovesných tvarů a jejich překlad (z i do češtiny) a skloňování podstatných a přídavných jmen. Student může u písemného testu používat materiály v listinné podobě (tabulky se skloňováním, časováním, seznamy sloves a pod.), bude mít k dispozici slovník.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti klasické archeologie skládají povinně zkoušku.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/KRBcA14